Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 5. juli 2018

Til stede: Ieuan, Birgit, Kirsten, Bo (ref.), Johnny
Afbud: Jonas, Jesper

Udbedring af altan 24 4th

KN beder efter sommerferien Niels Herskind om at lave en beskrivelse af det nødvendige udbedringsarbejde, så vi kan indhente tilbud.

Sammenlægning af lejligheder

Da vi ikke, ud over lovgivningen, har faste principper for hvad vi ønsker og tillader, vil vi lade det være op til en generalforsamling at vedtage foreningens politik. Enten som enkeltstående beslutning, hvilket har været tilfældet ved tidligere udvidelser, eller ved at formulere en generel politik.

Eftersom vi alligevel planlægger en ekstraordinær generalforsamling 15. september, vil beslutningen kunne tages dér. De interesserede i sammenlægning kan få lov at lave et oplæg til medlemmerne, og bestyrelsen laver et oplæg med de argumenter for og imod som vi mener er værd at tage med i betragtning. BNK giver besked til de interesserede og beder dem om at lave et oplæg.

Inddragelse af loftsrum i nr. 22

Bestyrelsen ønsker til en start at se de endelige tekniske tegninger af projektet samt en projektbeskrivelse.

Hvad angår de finansielle forhold, holder vi fast i den vedtagne finansielle procedure for udvidelse af lejligheder med loftsareal. De udgifter til at etablere arealet som foreningen (og lovgivningen) ikke giver mulighed for at vælge fra, efter vurdering af foreningens rådgivende arkitekt, vil blive betragtet som en del af skal-omkostningerne.

Øvrige udgifter betragtes som udgifter til forbedringer som afskrives efter gældende principper. Det kan f.eks. omfatte etablering eller flytning af køkken, bad, altan el.lign.

Hvis der afholdes udgifter – f.eks. til geotekniske undersøgelser el.lign. – uden at projektet gøres færdigt, indgår de ikke i skal-omkostningerne og dækkes ikke af foreningen.

Eventuelt

  • Lyset på bagtrappen i nr. 20 virker igen.
  • JQ er i gang med at indhente tilbud på etablering af rampe til gård-gennemgangen.
  • KN og ICJ følger op på situationen med cykelstativer i gården ud for nr. 20 og 24.
  • Nøglerne til 24 4tv er overdraget.
  • Morten Dahl har ordnet dørpumperne i gadedøren i nr. 24 og bagtrappedøren i nr. 20.
  • Bestyrelsen skriver i mailbeskeden om referater af seneste bestyrelsesmøder en henstilling om at rydde bagtrapper og arealer ved indgangene.
  • Der er indkommet det første tilbud på udbedring af dørtelefonerne.

Comments are closed.