Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2024

Deltagere: Bo, Dennis, Elisa, Stine (referent)

1. Projekter m.m.

 • Vi mødte foreningens nye andelshavere Edoardo og Giulia og deres to børn Cosimo og Lorenzo. Bestyrelsen orienterede om foreningens liv og husregler og byder familien velkommen i nr. 22, 3tv d. 1/3-24.
 • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra 22, 1tv vedr. ønske om opførsel af ny altan og fransk altan ud mod gården. Bestyrelsen er som udgangspunkt positivt stemt overfor projektet såfremt materialer/udtryk/type matcher eksisterende altaner. Projektet kan dog først godkendes endeligt, når der foreligger en beskrivelse af projektet + tidsplan.
 • Fristen for at tømme og markere sit loftsrum er nu udløbet. Bestyrelsen laver en plan over fordeling af loftsrummene og ser på muligheder + system for at fordele evt. plads/rum der er tilovers.

2. Fællesarealer

 • Trappevask i opgange er mangelfuld, særligt nu hvor der saltes så meget. Det følger vi op på. (Elisa)
 • Vi bestiller en ny lås til viceværtrummet, der går til fællesnøgle til bagtrapper (Elisa).
 • Gårdlauget har genetableret beplantning op mod den nye gavl mod nr. 26. Det glæder vi os meget over.

3. Vedligeholdelse

 • Der er bestilt tilbud til alle akutopgaver fra vedligeholdelsesplan nævnt i referat fra december 2023. Undtagen akutte reparationer af vinduer på 5. sal. Her overvejes det at skifte alle Velux-vinduer på én gang.
 • Udbedring af skimmelskade på bagtrappe nr. 24 udsættes til altanen er repareret. Tilbud er modtaget (Dennis)
 • Der er altangennemgang den 30.+31. januar. Hvis du ikke er hjemme, kan du aflevere en nøgle til Elisa, 22 3tv. Hold øje med opslag i opgangene.
 • Vandskade nr. 20, 4th – vandet fra skaden har ikke forsaget alvorlig skade, så reparationer er kun kosmetiske. Vi afventer svar fra Gjensidige.
 • Vanddryp i nr. 22, 4tv – der har været dryp fra toppen af en vindueskarm, men det er ophørt. Der holdes øje, om det kommer tilbage. Indtil da gør vi ikke noget.
 • Vanddryp på loftet nr. 20 – der har været dryp fra loftet pga. utæthed i loftet.

4. Økonomi

 • 800.000 kr. af foreningens opsparing på 1.300.000 kr. flyttes til en opsparing i Nordea med kort bindingsperiode. Således opnås bedre forrentning af vores opsparing. (Dennis)
 • Der bestilles valuarvurdering (Bo).

5. Begivenheder

 • Fastelavn i gården lørdag 10/2 kl. 14. Ida vil gerne stå for arrangementet.
 • Bestyrelsesmiddag 20/1. Bord og menu er bestilt. Vi mødes til aperitif hos Bo kl. 18:18.

Næste møde er tirsdag den 6. februar kl. 18:30 hos Ida, 24 st th.

Comments are closed.