Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 5. december 2023

Til stede: Dennis, Jens, Bo (ref.), Christina, Elisa
Afbud: Ida, Stine

Forskønnelsesudvalget (besøg fra Lone)
Udskudt pga. sygdom

Nyt fra gårdlaug
Der skal stemmes om evt. nedlæggelse af skraldesuget på gårdlaugets generalforsamling til foråret. Ellers intet nyt.

Vand på varmeanlægget
Bo eller Stine tager kontakt til Jonas mhp. at få mere vand på anlægget.

Status på vandskade 20 4th (og forsikringsforhold)
Gjensidige er blevet kontaktet, mener at det er en sag for dem og har formidlet kontakt til deres taksator. Vi afventer p.t. tilbagemelding fra taksatoren og formidler kontakt til Esther 24 3th for adgang.

Status på vandskade 24 st tv
Det viste sig at skaden var let udbedret og ikke skyldtes vand, men primer-væske fra støbning af gulv.

Status på intern flytning 24 4th
Elisa og Michael 22 3tv har længst anciennitet blandt de interesserede i intern flytning og flytter 1. marts. Elisa laver opslag om mulighed for intern flytning til 22 3tv.

Status på altangennemgang (udført af OmniByg)
Gennemgangen foretages af Tobias fra OmniByg og er foreløbig planlagt til 30. og 31. januar. Tobias varsler beboerne. Elisa og Michael kan stå for at indsamle nøgler, og Christina laver et Facebook-opslag for at huske folk på det.

Status på akut-opgaver fra vedligeholdelsesplan
• Foreløbig er kældernedgangen ved nr. 20 retableret. Den males til forårets arbejdsdag.
• Tagrende-rensning er bestilt, men udskudt pga. frostvejr.
• Mur og loft i kælderen: RIK Byg har givet tilbud som vi tager imod.
• Tætning af taget: RIK Byg har givet tilbud som vi tager imod.
• Tætning mellem loft og 5. sal: RIK Byg har også her givet tilbud som vi tager imod.
• Skimmel ved køkkentrappen: Vi har modtaget to tilbud til meget forskellig pris, da opgaven vurderes forskelligt. Vi hælder til det grundige – og dyre – men udskyder den endelige beslutning til januar.
• Akutte vinduesproblemer: Vi tager imod det billigste tilbud. Forudsætningen er dog at vi kan få en lift ind i gården. Elisa undersøger.

Placering af foreningens opsparing
Vi har ca. en mio. i opsparing, og Dennis spørger Søren og/eller Johnny til råds om hvorvidt der kan være en idé i at binde en del af midlerne mod højere rente.

Bestyrelsesmiddag
Christina har booket Østeria 20/1 kl. 20:00. Vi drikker aperitif i 22 3th fra kl. 18:18.

Eventuelt
• Jens kontakter gårdlauget om møbler i gennemgangen.
• Christina kontakter Morten vicevært om røgalarm på bagtrappen i nr. 22.

Næste møde: 9. januar kl. 18:30 hos Elisa, 22 3tv.

Comments are closed.