Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 7. november 2023

Deltagere: Bo, Dennis, Ida, Christina, Stine (referent)

AGENDA

 1. Tilbud på gennemgang af altaner fra OmniByg
 2. Salg af 24 4th og altanproblemer
  – Udbedring af altanskade
  – Redegørelse for økonomi for altan
 3. Forsikring
 4. Reparation og vedligeholdelse
  – Vinduer nr. 20, 5. sal
  – Vandskade i nr. 20
  – Tagrender
  – Konstant lys i opgangene
  – Status på øvrige udbedringer (fra vedligeholdelsesplanen)
 5. Juletræstænding 02/12.23
 6. Orientering om beplantning op til Willemoesgade 26
 7. Bestyrelsesmiddag 20/01.24

REFERAT

1.
Tilbud på gennemgang af altaner fra OmniByg
Der er modtaget et tilbud på gennemgang af altaner fra vores byggerådgiver.
Tilbuddet accepteres. Udgifterne til gennemgang afholdes af altanlauget.

2.
Salg af 24 4th og altanproblemer
Lejlighed 24, 4th ønskes sat til salg. I forbindelse med et evt. salg, skal der redegøres for (1) udbedring af altanskade og for (2) økonomi for altan. Ad 1: Udbedring af altan er nært forestående. Vi regner med, at skaden er udbedret, inden salget gennemføres. Ad 2: Altanen blev ikke medregnet som forbedring ved salg i 2020. Administrator har desuden aldrig modtaget oversigt fra tidligere administrator over altanlånene hvilket vanskeliggør opgørelse af afdrag.

3.
Forsikring
Vores forsikringsmægler har lavet en udbudsrunde på arbejdsskadeforsikring og vi er igen landet på et tilbud fra Gjensidige, som accepteres.

Vi har modtaget anbefalinger fra Gjensidige for at foreningen kan forebygge skader – her er de væsentligste: Reparere dørpumper ved branddøre, reparere huller mellem stue/kælder, instruks til rengøring af filter til tørretumblere og lækagesikring (rådgivning fra NK Holm). Ingen af tiltagene haster. Gennemgang af dørpumper bestilles. Resten skydes til foråret.

Der er givet afslag på dækning af skimmelskade på bagtrappe i opgang nr. 24 fra Alm. Brand

4.
Reparation og vedligeholdelse
Reparation af vinduer nr. 20, 5. sal. Bestyrelsen har set skaden og aftalt med andelshaveren, at han selv indhenter tilbud, som skal godkendes af bestyrelsen inden arbejdet sættes i gang.

Der var et uheld med vand i nr. 20, 3th. Vi afventer om der er sket vandskade, der kræver udbedring gennem parternes forsikring.

Der er konstant lys i opgangene. Vicevært sættes på sagen.

Vi bestiller tilbud på rensning af alle tagrender.

Status på øvrige udbedringer. Skodder ud mod Willemoesgade repareres snarest. Der er bestilt tilbud på udbedring øvrige akutte udbedringer.

5.
Juletræstænding🎄
Lørdag den 2. december.
Der indkøbes et bålfad/stativ/gryde/brænde + nye lyskæder (Dennis).

6.
Orientering om beplantning op til Willemoesgade 26
Vi har været i dialog med naboforeningen omkring retablering af beplantning på gavl ind mod Willemoesgade 26. Sagen er endt med, at vores naboer betaler for reetablering efter forskønnelsesudvalgets ønsker.

7.
Bestyrelsesmiddag.
Lørdag den 20. januar.
Christina booker bord.

Næste møde er tirsdag den 5. december kl. 18:30 hos Christina, 20 1tv. Lone inviteres.

Comments are closed.