Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2018

Administrationssystemer

Vores administrator vil gerne have os til at benytte Adlex-Mürschs administrationssystem til bl.a. at kommunikation og opbevaring af dokumenter. Bestyrelsesmedlemmerne kigger hver for sig nærmere på det materiale som Sacha har sendt.

Ekstraordinær generalforsamling 15. september

JQ tager kontakt til administrator for at få sendt indkaldelse, inkl. formulering af vedtægtsændring. Vi planlægger at starte kl. 10.

Arbejdsweekender

Vi har muligvis speedet arbejdsweekenderne lidt for meget op, således at det sociale element omkring frokost forsvinder. Vi tager emnet op til næste ordinære generalforsamling, men starter med at traktere med grillpølser til den kommende arbejdsweekend. JQ og ICJ agerer pølsemænd hhv. lørdag og søndag. JS laver opslag.

Sammenlægning af lejligheder i 24 2. sal

Bestyrelsen er nogenlunde sikre på at den foreslåede løsning er i strid med boligreguleringsloven, og BNK skriver til beboerne for at høre om de har sikret sig at løsningen er lovlig. Samtidig oplyses de om at der ikke kan bruges indvendige mål ved opgørelsen af lejlighedernes størrelse.

Loftsudvidelse i nr. 22

Der er nu styr på alle godkendelser fra bestyrelsen, og beboerne kan gå videre med proceduren i forhold til kommunen.

Dørtelefoner

Bestyrelsen ønsker fornyede tilbud som inkluderer nye ledninger, frem for at de gamle genbruges, da merudgiften ikke er en showstopper. Vi vil dog høre om det evt. er en mulighed at nøjes med at få sat ringeklokker – uden telefonrør – i køkkenerne i nr. 22, evt. med en trådløs løsning. Når det er afklaret, får JS fuldmagt til at forhandle de sidste detaljer på plads.

Opfølgning på mindre sager

  • KN følger op på renovering af altanen 24 4th.
  • JQ har fået et tilbud på rampen i gården som vi tager imod.
  • KN følger op på situationen omkring cykelstativer i gårdlaugsregi.
  • Gelænderet i nr. 22 er i stykker, og JS og ICN tager kontakt til relevante håndværkere for at få det ordnet.
  • Gadedøren i nr. 24 er blevet for løs, og JQ tager kontakt til viceværten for at få det ordnet.
  • JS forhører sig hos administrator om der findes en fast praksis for it-politik ift. GDPR.

Næste møde: tirsdag den 4. september kl. 18:30 hos JQ

Comments are closed.