Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af bestyrelsesmøde 4. september 2018

Generalforsamlingen 15. september

Vi starter kl. 10, og vi lufter bl.a. vores overvejelser om hvorvidt vi skal gøre arbejdsweekenderne mere festlige i fremtiden.

Dørtelefoner

Der lader ikke til at være mulighed for trådløse dørtelefoner (eller klokker) ved bagtrapperne i nr. 22. Der skal derfor trækkes separate ledninger ved bagtrapperne, hvilket betyder en mindre fordyrelse på ca. 14.000 kr. Tilsvarende skal der findes løsninger for andre typer lejligheder som måtte have problemer med at høre dørtelefonerne over hele lejligheden.

JSa tjekker op på hvordan kabelbakkerne kan sættes pænest muligt op, og sætter dernæst projektet i gang.

Administrationssystemer og regninger

BNK har forsøgt at få Adlex-Mürschs Java-baserede betalingssystem til at fungere, omend uden held – og han tjekker med administrator hvad der skal til for at få til at fungere.

Databehandleraftale

JSe har henvendt sig til administrator for at få etableret den nu lovpligtige databehandleraftale mellem administrator og forening. Vi afventer den endelige afklaring.

Varmepumpe i kælderen

JQ har aftalt med Jagtvejens VVS at den defekte varmepumpe i kælderen bliver skiftet.

Opgaver til arbejdsweekend 15.-16. september

 • Rense kloak
 • Oprydning/fejning af loft
 • Oprydning viceværtsrum
 • Oprydning vaskerum/tørrerum
 • Oprydning /fejning af kældre
 • Oprydning på og under trapper
 • Gennemgang af brandalarmer
 • Rengøring af havemøbler
 • Sætte havemøbler ind
 • Klippe planter ned på muren mod nr. 26
 • Klippe klatreplanten ned mod gaden
 • Vaske sokler ned
 • Evt. spartle og male sokler
 • Evt. male træværk mod gaden
 • Købe ind til grillpølsefrokost
 • Feje fortov
 • Vaske træværk og hoveddøre mod gaden
 • Vaske/tørre paneler, balustre og lamper mv. af i opgange (minus nr. 24)
 • Vaske/tørre paneler, balustre og lamper mv. af på bagtrapper
 • Banke dørmåtter på for- og bagtrapper
 • Luge bede i gårde
 • Luge bede mod gaden + reparere de små hegn
 • Feje cykelskur
 • Feje gårde
 • Flytte krukker fra gaden til gården
 • Rense taget på cykelskuret

Opfølgning på mindre sager

 • KN følger op på renovering af altanen 24 4th.
 • KN følger op på situationen omkring cykelstativer i gårdlaugsregi.
 • Gelænderet i nr. 22 er i stykker, og JSa og ICN tager kontakt til relevante håndværkere for at få det ordnet.
 • Pumpen i gadedøren i nr. 24 er blevet ordnet, men nu er den i stedet gal i nr. 22, og JQ tager kontakt til viceværten for at få det ordnet.
 • JSa kontakter håndværkere mhp. at få udbedret en skade i bunden af døren til nr. 24
 • Lampen ved mellemgangen, ud mod gaden, er gået i stykker. JQ skriver det i sin mail til viceværten.
 • Arkene med kontaktoplysninger i opgangene skal opdateres, herunder med kontaktoplysninger til administrator og kalender over bestyrelsesmøder. JQ klarer opgaven.
 • JSa sætter en seddel op om at der ikke må stå ting i kælderen uden for beboernes kælderrum.
 • JSe tjekker op på om det er nødvendigt at pudse sokler op, og om det er nødvendigt at male dem og træværket mod gaden til arbejdsweekenden.

 

Comments are closed.