Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2018

Til stede: Johnny, Jonas, Ieuan, Bo (ref.), Birgit
Afbud: Kirsten, Jesper

Konstituering

 • Kasserer, nøgler til opgang og navneskilte til dørtelefon: Johnny Qvist (20 4tv)
 • Salg og fremleje af lejligheder: Jonas Seidenfaden (24 5. sal), Ieuan Cohn Jones (22 2tv) og Bo Nissen Knudsen (22 3th) – i nævnte rækkefølge
 • Kontakt til håndværkere og vicevært: Jesper Salling (24 3tv) og Ieuan Cohn Jones (22 2tv)
 • Kontakt til Byens Tegnestue: Kirsten Nyland (22 4th)
 • Kontakt til beboere: Kirsten Nyland (22 4th) og Bo Nissen Knudsen (22 3th)
 • Besvarelser af eksterne henvendelser: Jonas Seidenfaden (24 5. sal)
 • Gårdlaug:  Kirsten Nyland (22 4th)
 • Dørtelefonprojekt: Jesper Salling (24 3tv) og Ieuan Cohn Jones (22 2tv)
 • Kontaktperson til Sortedamgruppen: Birgit Olesen (24 3th)
 • Website: Jonas Seidenfaden (24 5. sal) og Bo Nissen Knudsen (22 3th)

Kalender for foreningsåret

Bestyrelsesmøder

Som udgangspunkt mødes vi første tirsdag i måneden kl. 18:30. Konkrete datoer:

 • august (hos Bo)
 • september (hos Johnny)
 • oktober (hos Ieuan)
 • november (hos Jonas)
 • december (hos Birgit)
 • januar (hos Kirsten)
 • februar (hos Jesper)
 • marts (hos Birgit)
 • april (hos Bo)
 • maj (hos Johnny)

Juletræstænding

Søndag den 2. december

Generalforsamling

Tirsdag den 28. maj 2019

Bestyrelsesmiddag

Lørdag den 26. januar 2019

Arbejdsweekender

 • -16. september 2018
 • -28. april 2019

Eventuelt

 • Lyset på bagtrappen i nr. 20 skulle gerne blive ordnet af en elektriker onsdag 13/6.
 • Bestyrelsen følger op på situationen med cykelstativer i gården ud for nr. 20 og 24.
 • Der er indkøbt nye brusehoveder til vandslangerne og nye blomster til gården.
 • Johnny indhenter murertilbud på rampe fra gennemgangen til gården.
 • Overtagelsen af 24 4tv er fortsat i proces.
 • Vicevært Morten Dahl får besked på at tjekke dørpumperne i gadedøren i nr. 24 og bagtrappedøren i nr. 20.
 • Bestyrelsen henstiller til at bagtrapperne holdes ryddet.
 • Bestyrelsen henstiller kraftigt til at barnevogne m.v. ikke blokerer dørene til gaden!

 

Comments are closed.