Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 2. juli 2008

Til stede: Pernille Jarlhof, Simon Schack Schmidt, Lone Bøgeløv Jensen, Christoffer, Stig Bojesen, Bo Nissen Knudsen (ref.)

Afbud: Johnny Qvist

1. Referat fra generalforsamling

Godkendt og underskrevet – og scannes ind til websiden med underskrifter.

2. Konstituering

Ansvarsområderne blev fordelt således:

  • Kasse og nøgler: Lone (B. aka Minna Jensen) fortsætter
  • Altaner: Johnny fortsætter (hvis han ikke protesterer)
  • Salg af lejligheder og kontakt til arkitekt: Stig, med Bo som backup
  • Kontakt til administrator: Pernille, med Simon som backup¨
  • Kontakt til håndværkere: Simon
  • Kontakt til vicevært: Bo, med Christoffer som backup
  • Webredaktør: Bo, med Christoffer som backup
  • Gårdlaugsrepræsentant: Simon, med Lone B. som suppleant
  • Varmemestre: Christoffer og Simon

3. Parknet

Bo og Christoffer laver et netværksudvalg som kigger nærmere på Parknet-projektet og hvorvidt det kan være interessant at tilslutte os det. I fald det ser interessant ud, vil det blive forelagt en generalforsamling. I mellemtiden skriver vi under på aftalen om at Parknet kan føre ledninger gennem vores kælder.

4. Maling af altandøre

Simon tager ud og køber maling i næste uge. Han og Johnny sørger for at hælde malingen over i passende portionsbøtter. Brevet til beboerne vil blive omdelt, i en lidt mindre bidsk udgave end sidst, med en frist der hedder 1. september.

5. Skilte på dørtelefon

Stig undersøger hvor dyrt og besværligt det er at sætte nye paneler på – så vi lettere kan skifte navneskiltene ud. Bo finder ud af om det er nemmere at sætte streamers over skiltene i første omgang.

6. Gulvene 24 4tv

Der har været flere arkitekter og kigge på sagen. Flemming har fået at vide at han kan forelægge bestyrelsen et skriftligt tilbud fra en håndværker, og det afventer vi.

7. Gårdlaug

Gårdmanden i nabogården Oasen kommer på prøve de næste par måneder i også vores gård. Afhængigt af hvor godt det går, kan vi overveje om vi også vil tilknytte ham som husets vicevært.

8. Vandregning

Regningen var steget noget voldsommere end forbruget i sidste regnskabsår. Pernille tager fat i Bonnie for at få uddybet hvad der var grunden. I samme omgang skal de sidste regnskabstekniske ting omkring VVS-projektet afklares.

9. Websiden

Vi laver en adgangsbeskyttet del af websiden hvor vi kan have dokumenter liggende uden offentlig adgang. Bo og Christoffer kigger på sagen.
En af de første ting skal være en liste over projekter til arbejdsweekender som vi løbende kan fylde nye punkter på.

10. Porten til Willemoesgade

En løsning på rampeproblemet kunne være at konstruere én selv i gasbeton. Det bliver et projekt til en arbejdsweekend.
Og vi undersøger på sigt om vi kan sætte en motor på porten så den kan åbne automatisk. Det vil naturligvis koste en del, både mht. installation og vedligeholdelse, men vil måske være pengene værd.

11. Arbejdsweekender

I efteråret er der kun én dag, i foråret 2.
Efteråret: lørdag den 20. september.
Forårets arbejdsweekend (med 2 arbejdsdage) lægges fra nu af fast: i weekenden mellem Himmelfartsferien og Bededagsferien. I 2009 bliver det lørdag-søndag den 16.-17. maj, og vi ser om vi kan arrangere en fest lørdag aften.

Næste møde: torsdag (ny fast mødedag) den 21. august kl. 19.30 hos Lone B.

Comments are closed.