Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 21. august 2008

 

Til stede: Stig Bojesen (SB, ref.), Lone Bøgeløv (LB), Pernille J. Schmidt (PJS), Bo Nissen Knudsen (BNK), Johnny Quist (JQ).
Afbud: Simon Schack (SS), Stoffer (ST).

1. Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt.

2. Opfølgning på punkter fra sidst

  • Parknet: Har fået tilladelse til at trække kabler igennem vores kælder. Ellers intet nyt.
  • Vandregning: Johnny spørger Bonnie.
  • Portmotor? Stig undersøger muligheder.
  • Maling af altandøre: Maling er indkøbt og brev til altanejere følger snarest.

3. Gårdlaug

(SS ikke tilstede) Bestyrelsen er opmærksom på at renovationen ikke fungerer særlig godt.
Bestyrelsen vil meget gerne have placeret de oprindeligt planlagte tørrestativer i gården. Begge emner bringes op i gårdlauget.

4. Svar på fællesmails til bestyrelsen.

Stigs opgave.

5. Køb og salg

22, 1tv bliver solgt per 15. sept. til Dorthe og Claus.

6. Altaner

Stig Lindholm har endnu ikke svaret på Bonnies sidste brev. Dvs. at en evt. voldgiftsag er rykket nærmere. Forinden spørges Bonnie til råds, og der forventes også indkaldelse til “Altanråd” hvor altanindehaverne får orientering og mulighed for stillingtagen til det videre forløb.

7. Næste arbejdsweekend

Den 20. sept. fra kl. 10.00!

Reglerne er: Man skal deltage i mindst 2 ud af 3 arbejdsdage per år (Året går fra gen.forsamling til gen.forsamling), ellers betales udeblivelsesgebyr på kr. 500,- per fraværsdag. Der afholdes 1 arbejdsdag om efteråret og 2 arbejdsdage om foråret.

Altså: Hvis man kommer til 3 eller 2 arbejdsdage betales intet gebyr. Hvis man kun kommer til 1 arbejdsdag betales 500,- og hvis man ikke kommer overhovedet, skal man betale 1000,-

Foråret 2009 holdes arbejdsdagene d. 16. og 17. maj med fest d. 16. om aftenen.

8. Ekstraordinær generalforsamling i henhold til generalforsamlingens beslutning

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 20. sept. kl. 10.00-10.30 igården.
Emne: Stillingtagen til indkøb af ekstra tørretumbler. Max pris 20.000.
SEB indkalder.

9. Invitere Niels Herskind

Revision af 10-årsplan. Bo inviterer til et bestyrelsesmøde.

10. Bestyrelsesmøder

11. sept (BNK), 23. okt. (LB), 20. nov. (SS), 22. jan. (JQ), 19. marts (BNK), 7. maj (LB),

Næste møde: 11. sept. kl. 19.30 hos Bo Nissen Knudsen.

Comments are closed.