Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 11. september 2008

Til stede: Lone Bøgeløv, Pernille J. Schmidt, Bo Nissen Knudsen, Simon Schack, Stoffer.

1. Brev fra andelshaveren 24 4tv

Bestyrelsen har modtaget et klagebrev fra beboeren 24 4tv med klager over 5 forskellige sager i lejligheden.

Ang. gulvene

Der er udsendt et brev til alle andelshavere for 8 år siden om at gulvenes status skulle gennemgås på foreningsniveau. Siden blev der taget en GF-beslutning i 2001 om at gulvene blev overdraget til andelshaverne. Niels Herskind + Simon og Pernille har også kigget på gulvene 24 4tv og mener alle at der ikke er problemer af betydning. Beboeren har dog af bestyrelsen fået at vide at han kan få et firma til at lave et skriftligt tilbud på en evt. fastgørelse af brædderne, og den aftale står ved magt.

Ang. vandskade

Ingen i bestyrelsen erindrer at have hørt om vandskaden tidligere, og vi kan ikke finde dem omtalt i tidligere referater. Hvis beboeren ønsker det, kan vi få Niels Herskind til at besigtige og vurdere skaden. Gerne den 23. oktober om aftenen hvor Niels alligevel er her.

Ang. punkteret rude

Husets forsikring dækker ikke punkterede ruder. Prisen på udbedring af alle defekte ruder i ejendommen er dog ikke helt afklaret, og det vil Simon tage sig af. Derefter vil foreningen få udbedret de skader som vi mener vi bør dække kollektivt, og siden skal en generalforsamling tage stilling til hvilken forsikringsdækning vi ønsker fremover.

Ang. nøgler til køkkendør

Bestyrelsen har aldrig modtaget nøgler ifm. VVS-projektet, og af samme grund stod døren åben under hele projektet. Hvis låsen skal stilles om, må beboeren selv betale.

Ang. rørføring efter VVS-projekt

Projektets rådgivende VVS-ingeniør Bang & Beenfeldt har været med i hele processen, og vi må fastholde at arbejdet er blevet udført håndværksmæssigt korrekt efter en uvildig vurdering af ingeniøren.
Sagen er drøftet på byggemøde 4/10-2007, og vi henviser til referatet fra mødet.

Bestyrelsen skriver et svar til beboeren på grundlag af det ovenstående.

Belært af sagen henstiller vi i øvrigt til at alle henvendelser af betydning i fremtiden sendes skriftligt til bestyrelsen.

2. Huskeliste til Niels Herskinds besøg

Til mødet 23. oktober har vi foreløbig flg. emner at vende:

 • Vedligeholdelsesplanen, særligt ang. taget
 • Vandskade 24 4tv
 • Vandskade 22 4tv
 • Vandskade 24 5. sal
 • Inddækning ved faldstammeudluftning opgang 24 ved køkkentrappen
 • Evt. bedre udnyttelse af lofter til andet end pulterrum

3. Skraldesituationen

Gårdmanden er tilbage fra ferie og forventes at få bedre styr på tingene end der har været hidtil. Derudover vil vi stærkt opfordre til at gårdlauget forsøger sig med at få sat håndtag på skraldesugene i stedet for låse.

Et af problemerne er sandsynligvis at beboerne i City Apartments ofte kun bor her i kortere perioder og hverken når at forstå skraldeordningen – eller for den sags skyld få nøgler til skraldesuget.

4. Opgaver til arbejdsweekend 20/9-08

 • Rensning af tagrender
 • Uddeling af maling til altandøre (vi fastholder at bruge den vi har købt)
 • Rensning og maling af træfacader (husk ikke at pudse vinduer lige inden!)
 • Løse havemøbler stilles ind
 • Hovedrengøring af bagtrapper
 • Container til storskrald
 • Beskæring af murplante mod gaden
 • Kassere ubrugelige vinduer fra kælderen
 • Reparere gelænder i nr. 22 mellem 1. og 2. sal

I øvrigt vil vi påtage os at male fortrapperne. Dette skal dog ske én opgang ad gangen og i forårets arbejdsweekender hvor vi kan bruge to dage ad gangen.

Bestyrelsesopgaver op til 20/9:

 • Bestille container (Johnny)
 • Købe maling til facader, 15 liter i alt inkl. maling til altandøre (Simon)
 • Købe rengøringsmidler til bagtrapper (Lone)
 • Finde apparat til at rense tagrender (Stoffer)
 • Kontakte Marina mht. adgang til tagrender (Johnny)
 • Købe morgenmad og lave kaffe/the (Pernille og Lone)
 • Købe juice, kakaomælk, øl og vand et par dage før (Simon og Bo)

5. Eventuelt

 • Kælderrum: Der mangler ledige rum til nye beboere. Vi bør lægge en plan for bedst mulig udnyttelse; herunder at der højest er ét til hver lejlighed.
 • Værkstedet i kælderen: Stoffer sørger for at bagdørsnøglen kommer til at virke til låsen.
 • Pernille ringer til Sørby og hører om vandhanerne i gården, tørklosetterne i kælderen og vandskaden i 24 5. sal.
 • Nogle radiatorer i nr. 22 kører på fuldt blus. Simon kigger på sagen.
 • Bo spørger Herskind om han er med på at inspicere de ovenfor nævnte vandskader ifm. mødet 23. oktober.

Næste møde: 23. oktober 19.30 hos Simon.

Comments are closed.