Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d.  8. April 2008

 

Til stede: Lone Bøgeløv, Morten Olsen, Simon S. Schmidt, Lone Vesterborg, Johnny Quist, Pernille J.Schmidt (Ref)

1. Altandæk

Lone og John 22, st.tv, har fået godkendt deres altandæk af gårdlauget. De vil derfor hurtigst muligt påbegynde arbejdet.

2. Vicevært

Vi er i gang med at finde en anden løsning og sætter en annonce i lokalavisen.

3. 24, 4tv

Vi har haft en tømrer som er sprunget fra. Vi får fat i en ny, som kan komme og give et tilbud og få udbedret denne gamle sag.

4. Arbejdsweekend

Efter at vi har fået mange henvendelser om, at det var en dårlig weekend at afholde arbejdsweekend i, har vi derfor besluttet os for at udskyde arbejdsweekenden til lørdag d. 17 maj og søndag d. 18 maj 2008. Vi har en meget lang liste over ting som vi skal have ordnet.

Arbejdsopgaverne bliver følgende:

a. Indkøb af krukker, jord og gødning til vores smukke blomster, samt en ny opruller til vandslangen.
b. Rensning af tagrender.
c. Maling af facader og mellemgangen.
d. Værkstedet skal ryddes op og indrettes til beboerværksted.
e. Alle gelændere skal gås efter og ordnes.
f. Graffiti fjernes.
g. Borde med bænke males hvide. Resten olieres.
h. Evt. støbning af sliske.
i. 1 stk. kælderdør skal reetableres.
j. Etablering af gipslofter i de kælderrum, som trænger.
k. Rengøring af arbejdsrum, toilet m.m.
l. Oprydning af viceværtrum i kælderen.
m. Rengøring af rum med tørretumbler.
n. Tjek af kloakker.
o. Maling af altandøre, vi sender reglementet for vedligeholdelse ud igen for at sikre, at alle er klar over reglerne.
p. Tømning af de kælderrum, hvor der ikke er navn på.

5. Lejlighedssalg

Tilde, 24 2th, sælger sin lejlighed til sin søster til overtagelse pr. 1/7-08.
Der er fundet en køber til Kirstens lejlighed i 22 3tv.
24 3tv: der er stadig uafklarede detaljer omkring salget. Vi vil samtidig gerne byde vores nye beboere velkommen!

6. Altaner

Der er kommet en rapport fra Ingeniør-rådgivningsfirmaet Bang & Benfeldt. P.t. drøftes der med arkitekten. Afventer endelig udbedring af fejl og mangler.

7. Nyt fra Gårdlauget

Der afholdes generalforsamling samt foreningens første havedag lørdag d. 17 maj. Der vil komme yderligere information ang. dette. Vi har helt bevidst valgt at rykke arbejdsweekenden til denne weekend, da der vil være beboere fra vores Gårdlaug, som er i fuld sving samme dag som os.

Comments are closed.