Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 6. september 2010

 

Til stede:  Victor Malecki (VM), Johnny Qvist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST), Dorthe Kristoffersen (DK)

Referent: BNK

1. Tagrenovering

Der går 3 stilladsfolk på byggepladsen lige nu, så der er ikke det store rend endnu. Efter byggemøderne skriver Niels Herskind referat, og vi skal lige have clearet med Niels om vi kan hænge det op i opgangene efter hvert møde.

Vi savner stadig en projektplan – hvilket resten af beboerne nok også gør. Så det er det første vi skal have ud af håndværkerne. Den 5. november er dog den “sanktionsbærende slutdato”.

Der mangler også at komme en afklaring om bygherreforsikring. JQ taler med Bonnie.

Vi skal også have en bedre fornemmelse af hvor mange timer Niels Herskind bruger på projektet. ST taler med ham.

2. Velux-vindue i 20 5. sal

Det vil koste ca. 20.000 kr. inkl. moms at udskifte et tåget Velux-vindue – som er af en ca. 20 år gammel ukurant model der ikke kan nøjes med at få skiftet glasset – plus to punkterede glas.

Udskiftning af vinduer og glas skal generelt komme an på en konkret vurdering af om behovet er akut, og eftersom man ikke kan se ud af vinduet, og det er oplagt at få det ordnet mens der er stillads, får vi det ordnet nu.

3. Kældernedgange fra gaden

ST snakker med Stig om muligheden for at kombinere udskiftningen med tagprojektet.

4. Altansagen

Lindholms forsikringsselskab vil ikke indgå forlig. Vi må nu indkalde til et møde i altanejergruppen og lægge sagen frem. Bestyrelsen vil forholde sig neutralt til om vi vil anbefale videreførelse af sagen eller ej.

5. Arbejdsweekend

Vi lægger den af praktiske grunde fast til 2.-3. oktober – med weekenden før til forberedelse. Der står stillads over det hele, så vi afgrænser os til én dominerende opgave: renoveringen af muren indtil naboerne i gården ved nr. 24. Plus et par supplerende småopgaver til dem der ikke har fysikken til murarbejdet.

Worst case scenariet er at arbejdet bliver forhindret af regnvejr. I så fald må vi betale en professionel for at udføre arbejdet.

Forberedende opgaver (ST og VM koordinerer):

 • Annoncere arbejdsweekenden
 • Skaffe stiger (mindst 2)
 • Skaffe maling (i diffusionsåben ‘knækket hvid’ som vores egen sokkel)
 • Skaffe strandmørtel
 • Skaffe murerskeer, pudsebrædder m.v.
 • Tage efeuen ned så skånsomt som muligt
 • Pudse op

Opgaver på dagen:

 • Sætte kroge i muren til at sætte efeuen op igen (så vidt muligt)
 • Male muren

Supplerende småopgaver:

 • Køre blomster ind
 • Sætte havemøbler ind (eller kassere dem)
 • Male facaden ved nr. 24

6. Energimærkning

VM har skrevet til konsulenten fra Københavns Energi og følger op hvis der ikke kommer svar snarest.

7. Eventuelt

Der er beboere der har klaget over at der siver røg op gennem gulvet fra underboer der ryger. Desværre kan vi næppe gøre meget ved problemet som bunder i at det er et gammelt hus. Beboere kan evt. forsøge sig med selv at tætne sprækker.

Comments are closed.