Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2010

 

Til stede: Johnny Qvist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST)
Afbud: Victor Malecki, Dorthe Kristoffersen

Referent: BNK

1. Opfølgning på sager fra sidst

  • Kældernedgange fra gaden
    ST følger op på sagen sammen med Stig
  • Energimærkning
    VM har rykket konsulenten fra Københavns Energi

2. Arbejdsweekend

Der var rimelig tilslutning, og der blev arbejdet godt igennem. Der store projekt med at male væggen i gården blev klaret, og der blev ryddet op i viceværtrummet, planterne kom ind, og facaden blev malet.

3. Tagrenovering

Der er enkelte ting som ikke er blevet nået pga. vejret, men projektets afslutningsdato er stadig den samme: uge 46. Som man kan regne med, kommer der også enkelte ekstraudgifter til uforudsete arbejder på undervejs, og foreløbig beløber det sig til omkring 125.000 kr. + moms. Det inkluderer først og fremmest zinkhætter til skorstenene og ekstra tagvinduer hvis dårlige tilstand har overrasket.

4. Altansagen

Altanejergruppen har holdt møde og beslutter i denne uge via skriftlig afstemning om sagen skal føres videre ved voldgiftsnævnet. En vejledende afstemning ved selve mødet viste generel stemning for at føre sagen videre.

JQ sender i øvrigt en forespørgsel til vores valuar og hører om vi kan få en vurdering af hvad såvel altanerne som tagprojektet reelt betyder for vurderingen af ejendommens værdi, ligesom bestyrelsen vil drøfte præcis hvordan vi stiller os til fordeling af udgifterne til renovering mellem tidligere, nuværende og evt. kommende altanejere.

5. Omlægning af lån

Bonnie og JQ har sammen med Nordea kigget på muligheden for at omlægge vores gamle lån i forbindelse med optagelsen af det nye lån til tagprojektet. Da vi dog ønsker så vidt muligt at have fast forrentede lån for at kunne planlægge vores økonomi med en rimelig tidshorisont, vil der ikke være det store at hente i forbindelse med en omlægning.

JQ får dog indhentet et tilbud på at omlægge vores to tilbageværende rentetilpasningslån til fast forrentede.

Næste møde: mandag den 8. november kl. 19.00 i kælderen under nr. 22

Comments are closed.