Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 19. august 2013

Tilstede:  Henrik Salling (HS), Stoffer (ST, Viktor Maleki (VK), Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ) og Britt Hansson Rannje (BR).
Fraværende:  Julie Philipsen (JP) og Bo Nissen Knudsen (BNK)
Referent:  Britt Hansson Rannje

Dagsorden:

1. Økonomi
2. Omlægning af lån
3. Vedligeholdelsesplan
4. Skadedyr
5. Gårdlaug
6. Andelsnet
7. Altaner
8. Arbejdsweekend

1. Økonomi

D.d. er vores driftsresultat i plus

2. Omlægning af lån

Vi kan spare ved at omlægge vores lån.  Vi har nu 3 tilbud at beslutte ud fra og dermed en beslutningsgrundlag så snart vi har et overblik over vedligeholdelsesplanen.

3. Vedligeholdelsesplan

Vi er i gang med at indhente tilbud på istandsættelse af døre, nye døranlæg i to opgange, linoleumspleje af trapper og renovering af kælderen med henblik på fremlæggelse af et budget på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret.

4. Skadedyr

Der er observeret melmøl i flere lejligheder. Meddel gerne bestyrelse hvis I er ”ramt”. HS vil undersøge hos eksperter hvad vi bør gøre.

Eftersom vi har haft besøg af en rotte, henstiller bestyrelsen til, at der ikke stilles affald på bagtrapperne og vi holder alle bagdøre lukket 24/7.

5. Gårdlaug

Viktor er i gang med fjernelse af roden fra det fældede træ og plantning af 2 nye træer.

6. Andelsnet

Det er ikke helt klart hvad der er opsagt/opsiges  af aftaler med Yousee. Søren følger op på det, så det bliver klart hvad den enkelte beboer eventuelt selv skal opsige. Opslag i opgange følger.

7. Altaner

Britt har haft opslag i opgangene vedr. ønske om opsætning af altan. Der har ikke været nogen henvendelser, så Britt er den eneste der pt. ønsker altan.

8. Arbejdsweekend

Arbejdsweekend den 7./8. september
Da vi i fremtiden har et istandsættelsesprojekt vedr. kælderen, opfordrer vi alle til at rydde op i deres kælderrum / benytte sig af containeren i arbejdsweekenden.

  • Gennemgang af alle altaner mhp. vedligeholdelse
  • Gennemgang af brand-alarmer
  • Fjernelse af gammelt træværk i kælderen og på loft
  • Havemøbler ind (søndag)
  • Maling af træværk på facader og evt. murværk i gården
  • Rensning af kloakker
  • Fejning af gård og fortorv
  • Rengøring af trappeopgange
  • Maling/lakering af fodspark– opgange
  • Fest om aftenen

Bestyrelsen imødeser forslag til arbejdsopgaver.

 

Comments are closed.