Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 2. september 2013

Til stede: Julie Philipsen (JP), Britt Hansson Rannje (BR), Henrik Salling (HS), Johnny Qvist (JQ), Victor Malecki (VM), Bo Nissen Knudsen (BNK)

Fraværende: Stoffer (ST), Kirsten Nyland (KN)

Referent: BNK

1. Arbejdsweekend

Opdateret liste over vigtigste arbejdsopgaver:

 • Gennemgang af alle altaner mhp. vedligeholdelse
 • Gennemgang af brand-alarmer
 • Rengøring af trappeopgange
 • Male fodspark på fortrapper
 • Rydde og feje cykelskur
 • Male sokkel
 • Rensning af kloakker
 • Sætte gitre på kældervinduer
 • Klippe vedbend
 • Fejning af gård og fortov

Og de mindre essentielle opgaver:

 • Færdiggøre loft i tørrerum
 • Oppudsning af kælderskakt i nr. 24
 • Vaske facader
 • Feje kælder
 • Arrangere aftensammenkomst

Før arbejdsweekend:

 • Tjekke om vi har pensler nok (ST?)
 • Tjekke om vi har maling nok (ST?)
 • Bestille container (BNK)

2.  Internet og kabel-tv

Der er lidt usikkerhed mht. om Andels.net er i gang med operationen eftersom ingen beboere synes at have modtaget varsler om arbejdet. De skulle dog snart komme iflg. Søren.

Søren meddeler ligeledes at beboerne snart kan forvente at modtage tilbud fra YouSee – som man skal huske at se bort fra, da vi jo nu har skrevet under med Andels.net!

3.  Status på diverse tilbud

 • De fordøre som skal repareres, kommer nok til at koste i omegnen af 1700 kr./stk. ekskl. moms. Hvilket er lidt over det forventede og vil betyde en samlet regning omkring 20.000 kr. KN går videre med sagen.
 • Vi afventer ST’s tilbagemelding omkring lineoleum på trapperne.
 • ST har fået to tilbud omkring el og fugt i kælderen, og vi tager det op næste gang.
 • HS indhenter tilbud på nye dørtelefoner til opgang 22 og 24.
 • VM afventer priser på udskiftning af træstub med nye træer.

4. Salg af 24 5. sal

Salget er desværre ikke ligefrem gået glat, og bestyrelsen mener at de to parter nu om nødvendigt må tage opgøret ved retten. BNK formulerer en henvendelse til parterne.

5. Gårdlaug, skrald og skadedyr

Rotterne stiger markant i antal i gården, og det kan ikke mindst hænge sammen med den dårlige skraldesituation – fordi folk f.eks. bruger metalcontainere til madrester.

Til en start bliver vinranken klippet ned for at forbedre adgangen til skraldesugene. Og det er vigtigt at beboerne sørger for ikke f.eks. at have skrald stående på køkkentrapperne!

Hvepseproblemet ved nr. 24 er til gengæld løst, men der skal lappes et hul i muren efter hvepsene.

Vi er opmærksomme på at flere beboere p.t. er plaget af møl. Indtil videre opfordrer vi til at man prøver at opbevare mel, nødder m.v. i glas frem for poser – og at man investerer i møl-fælder.

6. Altaner

Umiddelbart har ingen andre end Britt været interesseret, men hun kan meddele at prisen for hendes egen altan sandsynligvis vil ligge omkring 180.000 kr. Vil flere koble sig på projektet, kan prisen muligvis reduceres.

Næste møde: 1. oktober kl. 19.30 hos KN

Comments are closed.