Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 11. juni 2013

Til stede: Julie Philipsen (JP), Britt Hansson Rannje (BR), Henrik Salling (HS), Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ), Victor Malecki (VM)

Fraværende:  Stoffer (ST), Bo Nissen Knudsen (BNK)

Referent:  Kirsten Nyland

1. Konstituering/arbejdsopgaver

 • Kasserer og nøgler til opgang + navneskilte til dørtelefon: Johnny Qvist, 20, 4.tv.
 • Salg og fremleje af lejligheder: Victor Malecki, 22, 1.th, Britt Hansson Rannje 20, 3.tv., Bo Nissen Knudsen 22, 3.th. (back-up)
 • Kontakt til håndværkere og vicevært: Christoffer, 20, 5 sal, Henrik Salling 24, 1.th.
 • Kontakt til beboere samt eksterne henvendelser: Kirsten Nyland, 22, 4. th., Victor Malecki, 22, 1.th. (back-up)
 • Gårdlaug: Victor Malecki, 22, 1.th, Bo Nissen Knudsen 22, 3.th. (back-up)
 • Website: Bo Nissen Knudsen 22, 3.th.
 • Arbejdsweekend: Kirsten Nyland, 22, 4.th., Julie Philipsen (JP)

2.  Godkendelse og underskrift af referat fra generalforsamlingen

Referatet vil blive udsendt på mail i løbet af dagen og Johnny scanner referatet og sender til Administrator samt til Bo for upload på hjemmeside

3.  Efterårets arbejdsweekend

Sensommerens arbejdsweekend er fastsat til 7. og 8. september 2013, hvor vi samtidig vil arrangere lille fest samt holde ekstraordinær generalforsamling mht. vedligeholdelsesplan.

4. Bredbånd/TV

Bestyrelsen beder Søren om at afslutte denne sag.

5. Vedligeholdelse

 • Tilbud på nye døre såvel som reparation af døre – Kirsten
 • Kælderprojekt (fugt, el, kælderrum) – Stoffer og Henrik
  Planen er at indhente alle tilbud i løbet af sommeren for at have det endelig overblik 19. august hvor bestyrelsen mødes.

6. Altaner

Der er flere beboere som er interesserede i at få altan. Britt sætter opslag op i opgange mhp. at høre hvor mange flere der måtte være med på anden runde.

I forbindelse med at det gamle altanlån skal omlægges, vil finansiering af de nye altaner kunne foregå via altanlånet og afbetaling ske over huslejen. Gamle altanejere vil få tilbud om at kunne indfri lån, såfremt de måtte være interesserede.

7. Sortedamsgruppen

Kirsten er mailadresse for Sortedamsgruppen. En person fra bestyrelsen har fået tilbud om at bese Metrobyggeriet. Tilbuddet vil gå til 1. Stoffer – 2. Bo.

8. Specialopgaver (2013/2014)

Vi har forskellige specialopgaver som skal laves i løbet af året:

 • Procedure for køb/salg af andele (lejligheder) – Victor, Bo og Britt
 • Hvad beskæftiger en bestyrelse sig med og hvad beskæftiger en bestyrelse sig IKKE med? – Kirsten og Johnny

Det er planen at begge arbejder er færdige i løbet af efteråret.

9. Mødedatoer

Mødedatoer for bestyrelsesåret samt mødested.

2013 – alle dage kl. 19:30:

 • 19. August  – Henrik
 • 02. september  – Julie
 • 01. oktober  – Kirsten
 • 04. november  – Victor

2014 – alle dage kl. 19:30

 • 7. januar  – Johnny
 • 4. februar  – Bo
 • 4. marts  – Stoffer
 • 2. april   – Britt
 • 6. maj   – Henrik

Mødevært er ansvarlig for agenda.

Arbejdsweekend: 10. og 11. maj

Generalforsamling:  3. juni 2014

 

Comments are closed.