Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 23. maj 2023

(Ekstra bestyrelsesmøde til forberedelse inden Generalforsamling)

Deltagere: Bo, Elisa og Stine (referent)

AGENDA

 • Bestyrelsens beretning
 • Forplejning
 • Årsrapporten
 • Økonomi og boligafgift
 • Forslag fra beboere om 1. Forskønnelsesråd, 2. Varmeforsyning
 • Fuldmagt
 • Skimmelskade
 • Andet:
  • Defekt kældervindue i gården 20-22
  • Ny og større kodelås til viceværtrum, der er nemmere at åbne.
  • Vinduespudsning til ejendommens fællesvinduer
  • Løs tagplade ved nr. 20

1. BERETNING

Udkast fra Bo er godkendt. Hvis der er tilføjelser i mellemtiden, kontakt da Bo inden GF.

2. MØDEFORPLEJNING M.M.

Stine kontakter Paris90 og sørger for AV-udstyr og let forplejning (oliven/brød/olie/snacks). Samt vand/øl/vin.

3. ÅRSRAPPORT

Regnskabsåret er marts-februar.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen og gennemgås af administrator på GF.

Bestyrelsen anbefaler at være forsigtige og fastholde andelskronen.

Undersøges nærmere: el-forbrug.

4. ØKONOMI OG BOLIGAFGIFT

På GF ønskes en indikation af hvilket mandat bestyrelsen får at arbejde videre med ifht. vedligeholdelse, vinduesprojekt og evt. optagelse af lån samt dettes påvirkning af boligafgift.

5. FORSLAG FRA BEBOERNE

Forskønnelsesråd: Kan vi på GF få en indikation af, hvor meget der kan bruges på forskønnelse af gårde og facade.

Varmeforsyning: Hvis der er problemer med varmeforsyning, da giv bestyrelsen besked. Så undersøges det, om det er et generelt problem, eller om det gælder den enkelte lejlighed.

6. FULDMAGTER

Hvis man ikke selv kan være til stede på Generalforsamlingen, kan man give bestyrelsen eller en nabo fuldmagt. Fuldmagten skal være en ‘Generel Fuldmagt’, dvs. at den ikke anviser hvad der skal stemmes, men på hvilken Generalforsamling fuldmagten gælder.

Fuldmagten skal indeholde:

– Navn på den som giver fuldmagt

– Lejlighed

– Til hvem gives fuldmagten

– Til hvilken Generalforsamling (dato)

– Underskrift (hvis fuldmagten er på papir)

Fuldmagten skal være Bestyrelsen i hænde på Generalforsamlingen – enten via mail eller på papir.

7. SKIMMELSKADE

Der er en skimmelskade på bagtrappen i nr. 24.

Problemet er opstået grundet en kendt konstruktionsfejl; der er ikke fald på bundpladerne på altanerne. Dette har foreningen ført en voldgiftssag på, som vi tabte i 2011.

Skaden skal udbedres. Emnet håndteres af den kommende bestyrelse.

8. ANDET

 • Vicevært kontaktes vedr. defekt kældervindue i gården 20-22 og ny og større kodelås til viceværtrum, der er nemmere at åbne (Elisa)
 • Vinduespudsning til ejendommens fællesvinduer bestilles (Christina)
 • Løs tagplade ved nr. 20 – Omnibyg kontaktes (Bo)

Tak for i år 😊

Comments are closed.