Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 8. maj 2023

DELTAGERE
Bo, Christina, Elisa og Stine (referent)

AGENDA

 1. Generalforsamling
 2. Vedligeholdelse
 3. Opgaver til arbejdsweekend
 4. Blandet
  Status på røgalarmer
  Interessegruppe – blomster og planter
  Farvevalg til nabogavl
  Løs tagplade over nr. 20

1. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 31. maj kl. 18-21 hos Vinbar Paris 90, Classensgade 25A – lige rundt om hjørnet.

Forslag til punkter til dagsorden:

 • Gennemgang af årsregnskab og valuarvurdering
 • Bestyrelsens beretning
 • Vedligeholdelsesplan
 • Vinduesprojekt
 • Orientering om varmemålere (lovkrav)
 • Forslag fra bestyrelsen (vandmålere og digitale andelsbeviser)
 • Varsling af tømning af loftet (arbejdsweekend til efteråret)

Valuarvurdering er modtaget, og ejendomsværdien er faldet en smule fra 99,7 mill. til 98,3 mill.
Vi afventer fortsat årsregnskab.
Forslag fra bestyrelsen er klar.
Bo laver udkast til beretning.
Sofie og Elisa genopstiller ikke, så der skal vælges nye kræfter til bestyrelsen.
Tænk over om det er dig ☺️

2. VEDLIGEHOLDELSE

Vinduesprojekt
Vi har modtaget den samlede rapport om vinduernes tilstand, og det ser ikke for godt ud.
Den klare og veldokumenterede anbefaling fra Omnibyg er, at vinduerne bør udskiftes.
Udskiftning kan ikke gennemføres uden et større lån og huslejestigning.
Dette gennemgås nærmere på generalforsamlingen.

Skimmel på bagtrappe i nr. 24
Der er konstateret skimmel på bagtrappen i nr. 24. Dette er sandsynligvis opstået i forbindelse med opsætning af altaner. Forholdene undersøges nærmere, og der udarbejdes en plan for udbedring.

3. OPGAVER TIL ARBEJDSWEEKEND
Den 13.-14. maj kl.10 – ca. 15

 • Sortering af døre. Døre bæres ned – min. 10 døre.
 • Rengøre kælder
 • Beskæring af beplantning
 • Nye krukker – omplante
 • Rengøre fliser
 • Rengøre kloakker
 • Rense grønne træfacader
 • Feje gård
 • Ordne cykelskur
 • Rengøre for- og bagtrapper
 • Vaske kældervinduer
 • Klargøre havemøbler

4. BLANDET

Status på røgalarmer
Der er 36 alarmer på hele ejendommen. Der er d.d. udskiftet 16 røgalarmer. De resterende røgalarmer er af nyere dato og kræver ikke udskiftning. Alarmsituationen er ajour. Der ligger 4 ny alarmer i kælderen til de næste udskiftninger.

Interessegruppe – blomster og planter
Vi byder den nye interessegruppe for blomster og planter langs facaden varmt velkommen og glæder os til at se det gode initiativ spire.

Farve til nabogavl
Gavlen skal matche det eksisterende farvevalg (=varm hvid).
Hvis ikke den samme farve kan rammes, vælges farveprøve Y079410, som næsten rammer den eksisterende hvide nuance.

Løs tagplade over nr. 20
Der er faldet en tagplade af taget mod gården over nr. 20. Det skal repareres.

Der afholdes et ekstra-møde inden generalforsamlingen, hvor vi gennemgår årsregnskab og beretning m.m. inden mødet den 31. maj.

Comments are closed.