Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Konstituerende bestyrelsesmøde 13. juni 2023

Deltagere: Bo, Christina, Dennis, Jens, Ida, Elisa, Stine (referent)

AGENDA

 • Møde med købere til lejl. 24, 1. tv.
 1. Konstituering
 2. Fordeling af opgaver
 3. Møder
 4. Foreningskalender
 • Byggeri – akut udbedring:
 • Akutte vinduesskader
 • Udbedring af brandsikringer m.v.
 • Hul i taget
 • Skimmelskade, bagtrappe nr. 24
 • Vedligeholdelsesplan
 • Revision af planen efter generalforsamlingen
 • Opfølgning på generalforsamling:
 • Godkendelse af referat
 • Ordning for arbejdsweekender (genbesøg)
 • Brug af vores vand til byggeri i Classensgade
 • Orientering om afklaring af evt. overpris for 24 2.tv

REFERAT

0. Møde med købere til lejl. 24, 1 tv

De nye medlemmer af foreningen blev budt velkommen og sat ind i foreningens vedtægter og husorden.

1. Konstituering

Fordeling af arbejdsopgaver og ansvar

Opgaver blev gennemgået og fordelt som følger:

 • Navneskilte til døren – Stine
 • Koordinering af arbejdsweekender – Christina, Stine, Elisa
 • Salg og fremleje af lejligheder – Bo, Dennis, Jens, Ida
 • Kontakt til håndværkere og vicevært samt fyrrumsansvarlig – Elisa, Bo, Dennis
 • Kontakt til Bygningsrådgiver (Omnibyg) – Bo, Stine
 • Kommunikation – besvarelse af beboerhenvendelser – Bo, Christina, Jens, Ida
 • Kommunikation – besvarelse af eksterne henvendelser – Bo, Christina, Jens, Ida
 • Kontakt til administrator – Bo, Ida
 • Gårdlaug – Theresa (24, st tv)
 • Website – opdatering (referater) og vedligeholdelse – Bo, Jens
 • Festudvalg – Ida, Elisa
 • Kasserer og nøgleansvarlig – Christina

Mødekalender – bestyrelse

Næste møde tirsdag d. 8/8 kl. 18:30 hos Bo, 22, 3 th.

Bestyrelsesmøder holdes 1 gang om måneden, første tirsdag i hver måned kl. 18:30.

Bestyrelsesmiddag lørdag d. 20. januar 2024.

Foreningskalender

 • Sommerfest lørdag 12. august 2023
 • Arbejdsweekend 2.+3. september 2023
 • Juletræstænding lørdag 2. december 2023
 • Fastelavn – dato afventer
 • Arbejdsweekend 11.+12. maj 2024

2. Byggeri – akut udbedring

Der laves en samlet opgavebeskrivelse vedr. udbedring af (1) akutte vinduesskader, (2) hul i taget og (3) brandsikring (Bo og Dennis). Herefter indhentes tilbud.

3. Skimmelskade, bagtrappe nr. 24

Bo tager kontakt til lejlighed 24, 4 th vedr. udbedring af skimmelskade på bagtrappe.

4. Vedligeholdelsesplan

Thomas kontaktes, og planen opdateres efter generalforsamling (Stine)

Beboere med altan opfordres til at male altaner udvendigt (gerne også indvendigt). Christina laver et opslag herom på Facebook.

Der bestilles vinduespudser til alle fællesvinduer (opgange og bagtrapper).

5. Opfølgning på Generalforsamling

Referat fra GF læses senest søndag 18/6. Kommentarer sendes på bestyrelsesmailen.

Ida samler en tilbagemelding til Elmer Lund Sandager.

Ordning for arbejdsweekender

Ordningen fastholdes som den er. Man opfordres fortsat til at komme i det omfang, det er muligt.

Ordningen evalueres efter arbejdsweekend i september.

Brug af vand til byggeri i Classensgade

Tages op på næste gårdlaugsmøde.

6. Orientering om afklaring af evt. overpris for 24 2.tv

Det er nu afklaret, at der ikke er sket fejl alligevel.

Sagen er lukket.

Næste møde tirsdag d. 8/8 kl. 18:30 hos Bo, 22, 3 th.

Comments are closed.