Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 05. april 2016

Til stede: Jakob, Martin, Britt, Britt og Johnny
Fraværende: Kirsten, Henrik og Birgit

Nedtagning af gasmåler i lejlighed 24 3,tv
Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel om nedtagning af gasmåler og blænding af rør. Til dette er svaret, at dette skal ske i henhold til foreningens vedtægter § 9 og 10. Endvidere betinges det, at andelshaver, i henhold til § 10, stk. 2, sidste linie, reetablerer ved fraflytning.

Tagskade nr. 22, 5.sal
Jagtvejens VVS har haft opsat stillads og de har besigtiget situationen. Om der er udbedret noget eller hvad status er, er efterspurgt af Jakob og Martin, men intet svar er modtaget. Der rykkes for svar.

Rotter i kælderen
En andelshaver har observeret rottelort i kælderen under nr. 20. Bestyrelsen undersøger det nærmere og tager evt. kontakt til rottefænger. Britt opgave

Byttebolig
Bestyrelsen har modtaget forespørgsel omkring bytte af lejlighed.
Der er henvist til foreningens vedtægter § 13.

Altanen i 24 4,th
Tekst fra sidste referat: Henrik tager kontakt til en håndværker mht. at få rettet altanen op i 24 4.th
Afventer status fra Henrik.

Tørretumbler rum:
Yoko, nr. 20, 4. th. har kontaktet bestyrelsen, da hendes IKEA pose fyldt med håndklæder er forsvundet fra rummet. Undersøg venligst om I ved en fejl skulle have fået den med i farten og tag fat på Yoko, hvis det skulle være tilfældet.

Container til arbejdsweekend
Container er bestilt og bestyrelsen forsøger at afspærre plads til denne, nogle dage før.

HUSK ARBEJDSWEEKEND DEN 30. APRIL OG 1. MAJ

Huskeliste opgaver til arbejdsweekend

Vi håber der kommer mange. Husk at skrive jer på tilmeldningslisterne.

Punkter indtil videre:

 • Afvaskning/pletmaling af vægge – for- og bagtrapper.
 • Gulve males i kælder?
 • Blomsterbede på gaden etableres. 1
 • Bestyrelsesmøde 05. april 2016
 • Køb af planter og blomster. Britt kommer med forslag
 • Minutiøst rottetjek
 • Feje cykelskur
 • Feje gård
 • Feje gade
 • Feje kælder
 • Feje loft
 • Klippe/ordne hortiensier
 • Klippe/ordne vedbend på muren mod nr. 26
 • Ordne bede i gården
 • Rense kloaker
 • Gennemgå grønne facademaling mod gaden, herunder hoveddøre
 • Sokkelmaling (de sorte)
 • Pudse vinduer
 • Havemøbler frem og klargøres
 • Hul i tørretumblerrum lukkes (under vinduet)
 • Tøj i glemmekassen, tørrerummet smides ud/gives væk
 • Lyskæder ned ?
 • Lave ens navneskilte til postkasserne (skabelon på hjemmeside)

 

Bestyrelses forberedelse inden arbejdsweekend:

 • Undersøg om der er maling – Grøn facade, sort sokkel, hvidt og gråt opgange (se farvekoder på vores hjemmeside) (Martin)
 • Øl, vand (?)
 • Køb morgenmad – Lørdag (Britt) og søndag (?)
 • Køber blomster og jord mv. ud fra listen. (Johnny)

Bestyrelse deltager:
Britt, Kirsten, Jakob, Johnny deltager lørdag
Martin afbud
Henrik – ?
Birgit – Afbud begge dage

Punkter til næste gang:
Bestyrelsens overvejelser omkring energitiltag. Birgit opgave.
Drøftelse om lukning af varme for sommeren som anbefalet af Jagtvejens VVS

 

Næste møde:

Tirsdag, den 10. maj kl. 18:30 hos Jakob.
Afbud fra Britt

Comments are closed.