Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat fra bestyrelsesmøde 10.maj 2016

Til stede: Henrik, Johnny og Birgit

Fraværende: Kirsten, Jakob, Martin og Britt

 

Arbejdsweekend

Bestyrelsen takker for stor deltagelse ved forårets arbejdsweekend.

 

Tagskade nr 25,5.sal

Sagen bliver yderligere undersøgt af Niels Herskind og diverse eksperter.

 

Rotter i kælderen

Der er ikke fundet yderligere spor af rotter, men hvis nogen observerer nye spor efter rotter, hører bestyrelsen gerne om det. Vi opfordrer til at være omhyggelige med skrald og til at holde yderdøre lukkede.

 

Altanen i 24, 4.th

Henrik venter på aftale med smed.

 

Udvendig trappe til bagdør i nr 22 og 24.

Bliver efterset af murer. Henrik har kontakt.

 

Tørretumblerrum

Der forsvinder fortsat Ikea poser tørrerummet. Hvis der er nogen, der har fået ekstra poser med hjem, så læg dem venligst tilbage.

 

Vandhane og slange i mellemgang ml nr 20 og 22

Jagtvejens vvs kontaktes for tilbud på oprettelse af vandhane og slange i mellemgangen, så det bliver lettere at vande bede og potter i Willemoesgade.

 

Sommerlukning af varmeanlæg

Johnny tager kontakt til Jagtvejens vvs mhp lukning for varmen i sommermånederne, -tidligere estimeret til en årlig besparelse på 8.500kr

 

Næste bestyrelsesmøde den 31.maj kl 18.30

 

Husk generalforsamling 7.juni kl 18.30 i Ringstedgade.

Indkaldelse følger.

Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

 

Comments are closed.