Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 1. marts 2016

Til stede: Jakob, Martin, Britt, Birgit og Henrik

Fraværende: Johnny og Kirsten

 

Renovering af lejlighed 24 3,tv

Bestyrelsen godkender byggeprojektet i 24 3.tv, under forudsætning af at arbejdet udføres lovligt. Endvidere skal Niels Herskind kontaktes for at undersøge om der skal søges tilladelse hos kommunen i forbindelse med renovering af badeværelset. Niels Herskind skal yderligere vurdere om der skal gøres noget ved den skimmelsvamp der er fundet i køkkenet.

 

Nyt træ i gården

Nyt træ med siveslange til foråret, Kirsten bestiller et nyt træ med siveslange.

 

Kloakprojekt

Kloakprojektet forventes at være færdigt d. 9 marts hvis alt går vel, indhold af kælderrum kan flyttes tilbage når projektet er helt færdigt.

 

Bestyrelseskalender

Ingen indvendinger til bestyrelseskalenderen som den forelægger

 

Tagskade

Herskind besigtiger tagskade i nr. 22 5, Martin kontakter Herskind

 

Energirenovering

Energiselskaberne giver tilskud til forskellige energirenoveringstiltag, i den forbindelse overvejer bestyrelsen hvilke projekter der kan sættes i søen.

 

Altanen i 24 4,th

Henrik tager kontakt til en håndværker mht. at få rettet altanen op i 24 4.th

 

Container til arbejdsweekend

Det genovervejes til næste bestyrelsesmøde om der er brug for container til arbejdsweekenden i april.

 

Dørpumpe i nr 24

 Dørpumpen i nr 24 er blevet skiftet da denne var gået i stykker.

 

 

 

 

Comments are closed.