Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat fra bestyrelsesmøde den 5.3.2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 5.3.2018
Tilstede: Birgit, Johnny og Britt
Afbud: Jesper, Jonas, Kirsten og Ieuan
  • Generalforsamling forbedres hos Jonas den 3.4.2018
  • Valuar kommer med henblik på årets vurdering. Birgit tager imod.
  • Der lukkes for det varme vand torsdag den 14.3. I tidsrummet kl. 7.15-10.30, da Kruger Aqua, kommer og tjekker varmvandsbeholderen.
  • Dørtelefoner. Jesper og Ieuan er på sagen
  • Vandhane i mellemgangen er frostskader. Jesper tager sig af det i uge
  • Arbejdsweekendden 5. Og 6. Maj, planlægges ved næste bestyrelsesmøde.
Ref. Britt

Comments are closed.