Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 4. juni 2024

Deltagere: Bo, Ida, Dennis, Edoardo, Thomas, Stine (referent)

AGENDA

 1. Konstituering
 • Fordeling af opgaver
 • Mødedatoer
 • Foreningskalender
 • Praksis for fælles kommunikation
 1. Opfølgning på arbejdsweekend
 1. Større projekter
 • Bestilling af rensning og maling af samlinger på altaner
 • Udbedring af skimmelskade på bagtrappen i nr. 24
 1. Tilbud og vedligeholdelse
 • Fælles nøgle til yderdøre
 • Defekt kloak i kælderen
 • Dørpumper
 1. Generalforsamling i gårdlauget 10/6
 1. Intern beboerklage (fortroligt punkt)

REFERAT

1.

Konstituering

Fordeling af opgaver

 • Navneskilte til døren – Ida
 • Koordinering af arbejdsweekender – Christina, Stine, Edoardo
 • Salg og fremleje af lejligheder – Bo, Dennis, Thomas
 • Kontakt til håndværkere og vicevært samt fyrrumsansvarlig – Christina, Dennis, Stine
 • Kontakt til Bygningsrådgiver (Omnibyg) – Bo, Thomas
 • Kommunikation – besvarelse af beboerhenvendelser – Bo, Christina, Ida
 • Kommunikation – besvarelse af eksterne henvendelser – Bo, Christina, Ida
 • Kontakt til administrator – Bo, Ida, Thomas
 • Gårdlaug – Theresa (24, st tv)
 • Website – opdatering (referater) og vedligeholdelse – Bo, Edoardo
 • Festudvalg – Ida
 • Kasserer og nøgleansvarlig – Stine
 • Tegningsansvarlige – Bo, Stine, Dennis

Mødedatoer

Første tirsdag i hver måned kl. 18:30 – ca. 20:30

Møderne afholdes på skift i de forskellige lejligheder.

Foreningskalender

 • ☀️ Sommerfest 2024 : lørdag 24. august 2024
 • ⚒️ Arbejdsweekender 2023-24 : 24/25 august 2024 + 10/11 maj 2025
 • 📝 Generalforsamling 2025 : dato følger (ca. maj)
 • 🎄 Juletræstænding : Søndag den 24/11 eller 1/12 december 2024 kl. 16
 • 🎭 Fastelavn : Lørdag den 1. marts 2025 kl. 14

Praksis for fælles kommunikation

 • Primær kommunikationskanal er forsat mail 
 • Der oprettes en messenger-gruppe til uformel kommunikation
 • Bestyrelsens arkiv ligger på Dropbox
 • Godkendelse via mail – frist for svar 48 timer

2.

Opfølgning på arbejdsweekend

Flot fremmøde fra 23 lejligheder. To effektive dage med god stemning.

Alle opgaver blev løst, pånær:

 • Maling 2. gang af kældernedgang mod gaden
 • Vask til venstre for viceværtrum er stoppet, og må ikke bruges. Afløb skal renses.

Bemærkninger

 • Test af brandalarmer på for- og bagtrapper. Der var bemærkninger vedr. 7 brandalarmer ud af 36. Morten Dahl kontaktes vedr. tilbud på nye, driftsikre, ens, alarmer (enkelt).
 • Tag på cykelskur renset. Sternbrædderne er rådne og kan med fordel udskiftes på næste arbejdsweekend.

3.

Større projekter

Der bestilles professionel rensning og maling af samlinger på altaner (Bo). Udgifter hertil fordeles ligeligt mellem altanejerne.

 • Problem på altan 24, 4 th er udbedret. Nu er tiden kommet til udbedring af skimmelskade på bagtrappen i nr. 24. Der er indhentet 2 tilbud som foreslår 2 forskellige løsninger, som nu opdateres og vurderes.

4.

Tilbud og vedligeholdelse

 • Der er indhentet tilbud på fælles nøgle til foreningens fællesdøre. Dette er godkendt, og projektet sættes i gang (Stine)
 • Kloak i kælderen er defekt. Dennis tjekker og bestiller rens, hvis det er nødvendigt.
 • Udskiftning af dørpumper afventer.

5.

Generalforsamling i gårdlauget

Møde d. 11/6. Theresa (24 st.tv) deltager på foreningens vegne.

6.

Intern beboerklage (fortroligt punkt)

Foreningen har modtaget en beboerklage, som blev behandlet på mødet.

God sommerferie⛱️

Næste møde er tirsdag 13/8 kl. 18:30 hos Bo, 22, 3 th.

Comments are closed.