Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af bestyrelsesmøde 5. marts 2024

Til stede: Bo, Dennis, Elisa, Christina, Stine (referent)

AGENDA

  1. Vandskade 20, 4 th / 3 th
  2. Ny cylinder til bagtrappe/kælder nøgle
  3. Varmemåler
  4. Ansøgning om tilskud til nye vinduer
  5. Altan 24, 4th
  6. Akut-vedligeholdelsesprojekter
  7. Ny ejendomsvurdering
  8. Valuarvurdering
  9. Generalforsamling

1. Vandskade 20, 4 th / 3 th
Vi afventer status fra Gjensidige Forsikring.

2. Ny cylinder til bagtrappe/kælder nøgle
System for cylinder + nøgler til bagtrappe/kælder er ved at være forældet.
Det undersøges hvilken ny låse-løsning der vil være smartest at implementere, samt hvornår, og om det er muligt at reducere antallet af nøgler ved samme lejlighed?
• Stine kontakter Certego (foreningens nøglefirma).
• Dennis undersøger mulighed for chip.

3. Varmemåler
Vi afventer status fra Ista vedr. installation af individuelle varmemålere.

4. Ansøgning om tilskud til nye vinduer
Vi har ansøgt om midler fra bygningsrenoveringspuljen i Københavns Kommune til udskiftning af vinduer.
Det er usandsynligt at vi går videre, men nu er det forsøgt.

5. Altan 24, 4 th
Den 16/17 april renoveres altan 24, 4 th. (der etableres fald på bundpladen).

6. Akut-vedligeholdelsesprojekter
Loft og kælder er nu brandsikret – opgaverne er udført efter planen.
Fredag 8/3 er der gennemgang af arbejdet.

Akutte vindues-reparationer gennemføres forår 2024.

7. Ny ejendomsvurdering
Bestyrelsen har modtaget et notat fra administrator vedr. de nye ejendomsvurderinger.
Vi har på baggrund heraf bedt administrator om at udarbejde en fremskrivning af hvad det vil betyde for foreningens økonomi.

8. Valuarvurdering
Er bestilt og foretages fredag d. 5/4.
De skal se i den forbindelse se 2 typer lejligheder.

9. Generalforsamling
Tirsdag den 7/5 kl. 18:30-21:30 er foreslået administrator. Vi afventer svar.
• Bestyrelsen planlægger at foreslå et altanbidrag i størrelsesorden 50 kr. pr. måned for altanejere. Bidraget skal bruges til et tilsyn hvert 5. år (jvf. vedtægter) og forsvarlig vedligeholdelse af altanernes bærende konstruktioner.
• Bestyrelsen indhenter et uforpligtende tilbud på udskiftning af vinduer til vedligeholdelsesfrie vinduer. Ud over vinduer skal tilbuddet indeholde separate priser for udskiftning af altandøre, bagtrappedøre, hoveddøre og tagvinduer.
(Forslag der skal behandles på GF skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse.)

Næste møde er tirsdag den 2. april kl. 18:30 hos Stine, 24 1th

Comments are closed.