Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af bestyrelsesmøde 6. februar 2024

Til stede: Ida, Christina (ref.), Bo, Elisa, Dennis

Velux-vinduer på 5. sal (hvor mange skal skiftes?)

Det blev besluttet at skifte Velux-vinduer i nr. 20, 5 sal.

Altaninspektion

Vedrørende altaninspektion manglede der adgang til 3 lejligheder, men inspektor skønner, at han ikke behøver bese de manglende altaner, da de øvrige altaner stort set havde de samme mangler, hvilket han regner med også gælder for de ubesigtede.

Lys i opgangene

Der har været et problem med lys der var tændt døgnet rundt i opgangene, vicevært er kontaktet.

Altan-indsigelse fra 22 st tv

Der har været en indsigelse fra beboerne i 22 st tv vedr. ønske om altan fra beboerne i 22 1tv, der arrangeres et møde mellem parterne med et medlem af bestyrelsen til stede.

Vandskade 20 4th

Vi afventer stadig svar fra Gjensidige vedrørende vandskade 20 4th.

Udbedringsprojekter:

Udbedringsprojekter i kælder og på loft er i gang. De skadede vinduer vil blive udskiftet til marts.

Opsparingskonto hos Nordea

Der er oprettet opsparingskonto hos Nordea med en rentesats på 3 %, der er sat 800.000 ind på kontoen. Fra april bliver renten lavere.

Lås til viceværtrummet

Nøglen til viceværtsrummet er den samme som nøglen til bagtrapperne. NB Bo har købt en boltsaks som ligger i viceværtsrummet.

Fastelavn

Der bliver holdt fastelavn på lørdag d. 10 kl. 14 i gården.

Eventuelt

Vi afventer besked fra administrator om stigning i ejendomsvurdering.

Comments are closed.