Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. august 2017

Til stede: Ieuan, Jonas, Birgit og Johnny

Afbud: Jakob, Kirsten, Jesper, Britt

 

Agenda:

1) Beslutning om fremtidige mødedatoer

2) Planlægning arbejdsweekend + oversigt over deltagere fra foråret

3) Legitimation/Hvidvask – Nordea

4) Eventuelt

 

1) Beslutning om fremtidige mødedatoer

Bestyrelsesmøder og arbejdsweekender frem til næste generalforsamling:

Hvis ikke andet fremgår, så er resterende møder ændret til primært mandage, kl. 18:30.

04.09.2017 hos Johnny

Arbejdsweekend 09.09. og 10.09.2017

02.10.2017 hos Kirsten

06.11.2017 hos Jonas

04.12.2017 hos Jesper

08.11.2018 hos Britt

05.02.2018 hos Birgit

Bestyrelsesmiddag, lørdag 27.01.2017

05.03.2018 hos Jakob

03.04.2018 hos Birgit (Holder fast i tirsdag, grundet 2. Påskedag om mandagen)

30.04.2018 hos Jonas

24.05.2018 hos Ieuan (Torsdag, forberedelse til Generalforsamling)

Arbejdsweekend, 05.05. og 06.05.2018

Generalforsamling, tirsdag, den 29. maj 2018

 

Kirsten bedes ændre mødeindkaldelser

 

2) Planlægning arbejdsweekend + oversigt over deltagere fra foråret

Arbejdsopgaver til arbejdsweekenden:

Tømning af loftrum: Der er sat seddel op i alle opgange om, at alle skal sætte navn på døren.

Derudover skrev vi i sidste referat, at beboere, som gør brug af loftrum, mindes om at sætte lås og navn på rummene senest 27.8. Loftrum uden navn og lås bliver brudt op og tømt på arbejdsweekenden.

 

Oprydning/ fejning af loft

Oprydning viceværtsrum

Oprydning /fejning af kældre

Oprydning på og under trapper

Gennemgang af brandalarmer

Rengøring af havemøbler

Sætte havemøbler ind

Klippe planter ned (muren mod nr. 26)

Klippe klatreplanten ned mod gaden

Rensning af kloakker (Jonas J)

Vaske sokler ned

Male sokler (?)

Feje fortov

Vaske træværk og hoveddøre mod gaden

Vaske/tørre paneler, balustre og lamper mv. af i opgange

Male træværk mod gaden (?)

Oprydning og rengøring af tørrerum

Luge bede i gårde

Luge bede mod gaden + reparere hegn

Feje cykelskur

Feje gårde

Flytte rundt på krukker?

 

3) Legitimation/Hvidvask – Nordea

Alle bestyrelsesmedlemmer er blevet bedt om at legitimere sig i forhold til Hvidvask lovgivningen.

(Kirsten, Jonas, Birgit, Britt og Johnny)

 

4) Eventuelt

Reminder omkring Dørtelefoner. Jesper undersøger løsninger til næste møde

 

HUSK Arbejdsweekend, den 9. og 10. september 2017

Comments are closed.