Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af bestyrelsesmøde 3. april 2018

Referat 3. april 2018

Ref. Jonas. Deltagere Britt, Birgit, Jesper, Johnny og Jonas

 1. Foreningens data skal opbevares sikkert og Jonas tager fat ang. e-mail + dataopbevaring i forhold til persondataforordningen.
 2. Et medlem er uretmæssigt blevet opkrævet antenneafgift, og Johnny tager kontakt for at få det rettet.

 

 1. Lejlighed 24. 4 tv. – Opslag og procedurer for salg af lejligheden bliver opsat hurtigst muligt i opgange af Jonas

 

 1. Dørtelefoner – Mejlhede vil gerne kigge forbi for tilbud og løsninger – kabler måles for at se om de kan genbruges. Alternativt spørger vi elektrikeren som har ordnet el i gård – Jesper tager sig af den sag.

 

 1. Vandhanen i mellemgangen er ikke blevet lavet af Jagtvejens VVS, men hane i gården skal også fikses. – Jesper følger op.

 

 1. Lejligheds udvidelse 22, 5

 

 1. Bestyrelse har givet fuldmagt til påbegyndelse af projekt med inddragelse af tørreloft (vedtaget på Generalforsamlingen 2017), etablering af inde liggende altan (tilsvarende den eksisterende i lejligheden) og generel ombygning. Administrationskontoret er kontaktet med henblik på igangsætning.

 

 1. Valuaren har påtalt, at der ikke må stå ting på for og bagtrapper

 

 1. Arbejdsweekend 5. og 6. maj:
 • Rense kloakker
 • Indkøbe beplantning og jord, samt måske frostsikrede krukker
 • Vask af sokler
 • Maling af sokler
 • Fejning af gård
 • Fejning af lofter
 • Fejning af kælder
 • Fejning af gade
 • Luge bede i gård
 • Luge i bede foran
 • Vaske/aftørre fordøre
 • Vaske/tørre paneler på trapper
 • Tørrekælder rengøres
 • Fejning af mellemgang
 • Gennemgang af brandalarmer
 • Havemøbler bæres op og samles
 • Oprydning af viceværtrum
 • Nedtagning af defekt lyskæde

 

Næste møde hos Ieuan 30/4 2018  kl.18.30

 

 

 

Comments are closed.