Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 7. januar 2014

Til stede:  Britt Hansson Rannje (BR), Johnny Qvist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST), Kirsten Nyland (KNY), Julie Philipsen (JP)

Afbud: Victor Malecki (VM), Henrik Salling (HS)

Referent: BNK

1. Gårdlaug

I forbindelse med at VM flytter midlertidigt flytter til Kina, overtager KN foreningens plads i gårdlauget. KN og VM aftaler indbyrdes, hvordan de laver overdragelsen i praksis. VM har haft møde omkring fjernelsen af det gamle træ i gården, men har ikke fået tilbagemelding fra gartneren endnu.

2. Vedligeholdelsesplan

  • HS melder tilbage om tilbud på dørtelefoner
  • Den totale vedligeholdelsesplan er under udarbejdelse og vi afventer vores arkitekts endelige rapport.

3. Andels.net

Kontakt til Andels.net er deres support på tlf. 3692 6232, mandag-torsdag fra kl.10:00-17:00 eller fredag fra kl.10:00-16:00.

Spørgsmål til support sendes til Bob Shivers på support@andels.net. Hvis man har spørgsmål til bogholderiet, sendes en mail til Henrik på hs@andels.net. Generelle spørgsmål kan rettes til info@andels.net.

ST følger op på status omkring hvilke beboere der har adgang til hvilke kanaler – og hvilke de har bestilt adgang til.

4. Salgsprocedure

En (nogenlunde) letlæselig oversigt på punktform er nu lavet og kan downloades her.

5. Fremleje

I perioden hvor Victor og Anne-Louise (22 1th) er i Kina, er deres lejlighed fremlejet til Ellen Schou Hertz, som har boet lige rundt om hjørnet i en længere årrække. Ellen har to børn, som kommer til at bo her hver anden uge.

6. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer endnu en gang til at beboerne

  • ikke parkerer cykler på fortovet
  • ikke smider skrald ved siden af skraldesugene
  • ikke stiller skraldeposer på bagtrapperne
  • undlader at lade bagdørene stå åbne aht. katteluftning

Næste møde: mandag den 3. februar kl. 19.30 hos BNK.

Comments are closed.