Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 26. november 2013

Til stede:  Britt Hansson Rannje (BR), Johnny Qvist (JQ), Victor Malecki (VM), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST), Kirsten Nyland (KNY), Julie Philipsen (JP), Henrik Salling (HS),
Referent: BNK

1. Opsamling på sager fra sidst

 • Arbejdsweekend: Der har desværre været en hel del rod i opkrævningen af gebyrer fordi en deltagerliste blev væk i foråret. Vi har forsøgt at rette op på miseren og strammer i øvrigt op i fremtiden.
 • Status på 24 5. sal: Sagen er omsider afsluttet.

2. Parkering foran huset

Der er iflg. kommunen stadig afstribning foran vores port pga. adgang for renovation. Da der dog ikke køres skrald ud den vej længere, vil afstribningen formentlig fjernes på et eller andet tidspunkt – BR svarer kommunen.

3. Kælderprojektet

Vores arkitekt går i gang med projektering den 5. december.

 • Kælder:
  Der udarbejdes et kælderprojekt. Dette omfatter en mere detaljeret registrering hvor Niels skal have adgang til alle rum, og de må gerne være “ryddelige” i et vist omfang. På grundlag af gennemgangen udarbejder Niels, sammen med en ingeniør, et fremtidsorienteret istandsættelsesprojekt med budgetter.
  Der er stadig beboere som ikke har udleveret nøgler, og hvis de ikke bliver udleveret senest den 28. november, kan vi i sidste ende være nødt til at bryde låsene op.
 • Vinduer:
  Niels udarbejder et budget for en “let” maleristandsættelse af ejendommens vinduer.
 • Døre:
  Niels kommer med ideer til istandsættelser af vores hoveddøre samt budgetter herfor.

4. Tilbud på nyt træ(miljø) i gården

VM har indhentet tre tilbud til meget forskellig pris. Da det billigste virker ganske kvalificeret, orienterer VM gårdlauget om at vi agter at benytte os af det.

Vi kan i øvrigt konstatere at der ligger et juletræ i gården. Formodentlig er det ment som en gave fra en ukendt giver, og hvis det trækker ud med det nye træ, kan vi evt. rejse det op.

5. Gårdlauget

 • Der er, som så ofte før, store problemer med skraldet. Gårdmanden vil til en start forsøge sig med at forbedre adgangen til skraldesugen ift. vinrankerne. Samtidig forøges kapaciteten på de rullende containere.
 • Sandkassen i samme gård står også foran en forbedring og renovering.
 • VM flytter til Kina, og vi har brug for en ny gårdlaugsrepræsentant. KN overtager posten indtil næste generalforsamling i andelsboligforeningen.

6. Tilbud på trapperenovering

Benny 22 4tv har givet et godt tilbud på maling af trapperne som er vældigt meget billigere end de andre vi har fået, og vi har tillid til at arbejdet udføres godt. Vi afventer dog den endelige vedligeholdelsesplan før vi tager stilling.

7. Andels.net

ST kontakter andels.net for at sørge for at få afklaret hvor beboere skal henvende sig i tilfælde af nedbrud o.lign. BNK spørger Søren til den endelige og underskrevne kontrakt.

8. Likviditetsbudget

JQ har udarbejdet et udførligt likviditetsbudget som vi kan orientere os efter. Det viser at vores budget løber nogenlunde pænt rundt – men dermed også at vi skal optage nye lån hvis vi skal foretage nogle former for større investeringer.

9. Eventuelt

Bestyrelsens årlige middag bliver afholdt lørdag den 18. januar.

Næste møde: 7. januar kl. 19.30.

Comments are closed.