Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2013

Til stede:  Britt Hansson Rannje (BR), Johnny Qvist (JQ), Victor Malecki (VM), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST), Kirsten Nyland (KNY)
Fraværende: Julie Philipsen (JP), Henrik Salling (HS),
Referent: KNY

1. Arbejdsweekend – afsluttende opgørelse

Opgørelse over udeblivelser er udarbejdet og vil blive indsendt til administrator med henblik på opkrævning via husleje. Kirsten vil indsende liste til administrator.

2. Tilbud fra håndværkere i forbindelse med vedligehold

Bestyrelsen har i løbet af de sidste to måneder brugt uforholdsmæssigt lang tid på at få tilbud ind fra håndværkere på:

  • Reparation af døre – Kirsten har fået et tilbud og venter på endnu to tilbud
  • Linoleum-vedligehold – Stoffer venter forsat på tilbud trods rykkere
  • Dørtelefoner – Henrik har fået et tilbud på udskiftning af anlæg i 22 og 24. Det koster relativt meget, og før vi evt. går i gang med en udskiftning, vil Henrik forsøge at få et overblik over om vi kan nøjes med at reparere anlæggene – alle i opgang 22 og 24 vil derfor blive spurgt om de har problemer med dørtelefonen. Derudover vil vi bede om yderligere to tilbud da 10.000 kr. grænsen overstiges.
  • Stub/træ i gården – Victor venter at der kommer to forskellige anlægsgartnere i denne uge mhp. Optagning af stub og ny beplantning

3.  Kælder

Som bekendt trænger vores kælder, ifølge specialister og arkitekt, til en relativ omfattende renovering for at sikre vores hus fremover. Dette er et led i den store vedligeholdelsesplan.

Det besluttes at inddrage husets arkitekt i en standardopsætning for udbudsarbejdet, således at det sikres, at vi får tilbud ind, som er sammenlignelige og som dækker det nødvendige. Kirsten vil kontakte arkitekt Niels Herskind mhp. et møde – Stoffer vil så vidt muligt deltage på mødet.

4. Status 24, 5. sal

Bestyrelsen diskuterede endnu en gang salget af 24, 5. sal som på ingen måder er gået helt glat. Bo vil kontakte vores administrator og bede om at sagen afsluttes fra andelsforeningens side.

5. Bestyrelsesaktiviteter i efteråret

Bestyrelsen sigter efter at have følgende klar omkring juletid:

  • Vedligeholdelsesplan
  • Oplæg til en ekstraordinær generalforsamling mhp. på låntagning
  • Procedure for lejlighedssalg – herunder også El og VVS check

Næste møde: 4. november kl. 19.30 hos Victor

Comments are closed.