Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

Til stede:  Johnny Qvist (JQ), Henrik Salling (HS), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST)

Afbud: Britt Hansson Rannje (BR), Kirsten Nyland (KN), Julie Philipsen (JP)

Referent: BNK

1. Vedligeholdelse

  • Slibning og maling af fodspark på hovedtrapperne er udført af Benny 22 4tv til en vældigt fornuftig pris og med et godt resultat.
  • Træerne i gården er plantet, og fliserne bliver retableret snarest, mens bunddækket bliver plantet til foråret.
  • En brandalarm i nr. 24 synes defekt. HS tager kontakt til viceværten.
  • Vi får et overblik over vores vedligeholdelsesplan tidligst uge 7 (10.-14. februar) – den omfatter kælder, vinduer og døre.

2. Kasseregnskab

Kasseregnskabet blev gennemgået af JQ, det så fornuftigt ud, og de nødvendige underskrifter blev sat.

3. Metrobyggeri og Sortedamgruppen

Der er generalforsamling i Sortedamgruppen 4. februar, og BNK sørger for at vi er repræsenteret.

ST mener at have konstateret at vores bygning er i gang med at sætte sig med større intensitet end hidtil. Vi giver observationen videre til Bjarne og Sortedamgruppen, og beboerne må meget gerne være opmærksomme på om der opstår revner i murværket i den kommende tid.

4. Utætheder på loftet

I forbindelse med sne og fygning er der konstateret utætheder i taget hvor der mangler fugninger. ST tager billeder til Niels Herskind mhp. at aktivere vores 5 års garanti på tagprojektet.

Beboerne bør generelt være opmærksomme på ikke at opbevare uerstattelige ting i lofts- og kælderrum.

5. Kabel-tv

Andels.net har med kort varsel omlagt signalet fra DVB-T til DVB-C, hvilket ikke er tilfredsstillende, da det har affødt sort skærm hos flere. Beboere som måtte have problemer med signalet, må kontakte support@andels.net.

6. Arbejdsweekend

Forårets arbejdsweekend er 10.-11. maj.

Næste møde: 4. marts kl. 19.30 hos ST

 

Comments are closed.