Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 2. april 2014

Til stede:  Britt Hansson Rannje (BR), Henrik Salling (HS), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST), Julie Philipsen (JP)

Afbud: Johnny Qvist (JQ), Kirsten Nyland (KN)

Referent: BNK

1. Dørtelefoner

HS indhenter et tilbud på reparation, eller evt. udskiftning, af dørtelefonerne.

2. Gårdlauget

KN har indhentet en idéliste til indkøb til vores gårdafsnit. Vi bakker op om ideen om afskærmninger til kedelige gårdafsnit, ligesom vi vil prøve at sørge for at vores mobile Webergrill bliver lettere tilgængelig. Evt. overdækninger som skærmer lyden op mod vinduerne, kunne også være gode at have. Vi bakker også op om forslaget til en basketballkurv.

Seneste skraldemareridt meldes overstået, men forstoppelsen i anlægget har kostet en pæn sum at udbedre.

3. Kælderprojektet

Niels Herskind har udfærdiget to lister over hhv. obligatoriske og mere valgfri udbedringer. Minimalprojektet anslås til ca. 170.000 kr., mens den store løsning anslås til ca. 770.000 kr. Vi skal dog være opmærksomme på at geotekniske undersøgelser og evt. reparationer af loftsbjælker ikke er prissat.

Umiddelbart er vi mest stemt for en minimalløsning som fokuserer på lovliggørelse, men de to scenarier kan sættes til diskussion og afstemning til generalforsamlingen.

Evt. kan vi lave et tredje mellem-scenarie som f.eks. medtager udskiftningen af træskillevæggene med stålnet – anslået til 150.000 kr. i sig selv.

4. Døre og vinduer

ST indhenter tilbud hos en håndværker på udbedring af dørene, og vi springer i denne omgang over at få lavet et udbudsmateriale fra Niels Herskind. Vi forventer at beboerne selv får ansvar for pletmaling efter reparationen.

Istandsættelse af vinduerne kan iflg. Herskind vente 2-3 år, og det vil vi gøre.

5. Sortedamgruppen

Sortedamgruppen har udfærdiget et høringssvar, som BNK medvirket til at lave, til den nye lov om metrocityringen. Den  overordnede indstillinger til lovforslaget kan sammenfattes således:

 • Sortedamgruppen er skeptisk over for, at den reducerede klageadgang over støjproblemer svækker borgernes retsstilling.
 • Sortedamgruppen opfordrer på det kraftigste til, at grundvandsspørgsmålet omfattes af en supplerende VVM-redegørelse.
 • Sortedamgruppen opfordrer endvidere til, at der oprettes et moniteringsprogram i forbindelse med grundvandssænkningerne.

Hele høringssvaret kan findes på www.sortedamgruppen.dk.

6. Arbejdsweekend 10.-11. maj

KN sætter sedler op som annoncerer arbejdsweekenden over for beboerne.

Beboerne må meget gerne komme med forslag til opgaver. Derudover tænker vi foreløbig på disse opgaver:

 • Bestilling af container
 • Gennemgang af brandalarmer
 • Sokkelmaling
 • Havemøbler ud og sættes i stand
 • Grillen ud og klar til frokost
 • Cykelrydning (efter mærkning)
 • Rensning af kloakker
 • Rengøring af trappeopgange
 • Fejning af gård og fortov
 • Pudse vinduer på for- og bagtrapper
 • Udplantning af planter
 • Oppudsning af loftet i tørrerummet

7. Andels.net

Vi er stadig meget lidt imponerede over såvel kvalitetsniveauet som serviceniveauet og niveauet for kommunikation med beboerne. Særligt er der store problemer med at opkræve beboerne de rigtige beløb, men det er heller ikke 100% afklaret om vores administrator giver klar besked til Andels.net.

Vi tager problemstillingen op til generalforsamlingen – og gør opmærksom på at det er muligt at skifte til en ny udbyder hvis alting er helt galt, da vi jo nu har betalt for kablerne i ejendommen.

Næste møde: 6. maj kl. 19.30 hos HS

Comments are closed.