Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 5. maj 2014

Til stede:  Britt Hansson Rannje (BR), Henrik Salling (HS), Bo Nissen Knudsen (BNK), Stoffer (ST), Julie Philipsen (JP), Johnny Qvist (JQ), Kirsten Nyland (KN)

Referent: BNK

1. Gårdlauget

 • Generalforsamlingen blev afholdt i let regn og god orden og uden større overraskelser.
 • Vores ønsker til gårdinventar er stort set alle blevet opfyldt, herunder ønsker om en basketballkurv, plantekasse, haveredskaber m.v. Vores ønske om en fast rampe til cykler er også accepteret – omend gården ikke vil medfinansiere den, da projektet kun omhandler vores eget gårdafsnit.
 • Der afholdes gårdlaugsfest den 21. juni – eftersom festen sidste år viste sig at blive en succes.

2. Små ærgrelser & sure opstød

 • Det skal indskærpes at alle døre til trapper og opgange skal holdes lukket, dels af hensyn til sikkerhed mod indbrud, dels af hensyn til at katte og skadedyr ikke skal have adgang til opgangene.
 • Vi har endnu en gang modtaget klager over at én af vores katte er i gården og går ind hos andre naboer. Vi skal indskærpe at gårdlaugets ordensregler siger at husdyr ikke må komme i gårdanlægget.
 • Rengøringen af trapperne – især bagtrapperne hele vejen ned til kælderen – lader meget tilbage at ønske. ST indskærper over for Morten Dahl at der skal strammes op.
 • Bunddækket mangler stadig ved vores nyplantede træer. KN rykker træmanden.
 • Vi henstiller endnu en gang til at man ikke må stille cykler i mellemgangen.
 • Loftsrum skal altid ryddes ved fraflytning. BNK indarbejder forpligtelsen i salgsproceduren.
 • De evindelige dørtelefoner skulle gerne blive ordnet 6. maj.

3. Arbejdsweekend

Bestyrelsens opgaver før weekenden:

 • Købe og anrette frokost begge dage (JP)
 • Købe morgenmad begge dage (BH)
 • Købe krukker og jord (JQ)
 • Købe sækkevogn, plantekasser og mere jord (KN)
 • Købe batterier til brandalarmer (JP)
 • Købe maling og spartelmasse (ST)

Arbejdsopgaver til weekenden i prioriteret rækkefølge:

 1. Vask, maling og spartling af vindueskarme på bagtrappen i nr. 20
 2. Pudse vinduer på bagtrapper
 3. Cykler ryddes til side, opslag varsler at de fjernes til efteråret
 4. Gennemgang af brandalarmer
 5. Havemøbler tages ud og sættes i stand
 6. Grillen tages ud og gøres klar til frokost
 7. Udplantning af planter
 8. Sokkelmaling
 9. Rensning af kloakker
 10. Rense tagrender ved cykelskurene
 11. Fejning af gård og fortov
 12. Pudse vinduer på fortrapper

4. Generalforsamling 3. juni

 • ST, JP, BH og BNK er på valg til bestyrelsen i år. KN, JQ og HS er ikke.
 • JQ tjekker om vi kan låne samme lokale som sidste år og skriver til Bonnie.
 • KN sender seneste overblik over vedligeholdelsesplanen.
 • Vi mødes 20. maj kl. 18 hos KN og diskuterer de sidste detaljer.

5. Nyt fra Sortedamgruppen

Der er blevet indført ekstra overvågning af grundvandet i vores karré ifm. metrobyggeriet.

 

Næste møde: 20. maj kl. 18.00 hos KN

Comments are closed.