Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 3. september 2014

Til stede: Henrik Salling (HS), Kirsten Nyland (KN), Britt Hansson Ranje (BHR), Bo Nissen Knudsen (BNK – ref.), Johnny Qvist (JQ)

Afbud: Julie Philipsen, Birgit Olesen

1. Opfølgning på skybrud

De fleste af problemerne skal løses langsigtet i forbindelse med kælderprojektet. Afløbet i tørretumblerrummet i nr. 20 skal lukkes – eller i hvert fald sikres. Det samme gælder andre afløb i kældrene, og ikke mindst skal toilettet under nr. 22 med stor sikkerhed nedlægges.

Det trækker i øvrigt – ligesom ved skybruddet i 2011 – ud med at få et skadesservice-firma til at få renset op og få placeret affugtere i kælderen, men Morten har meldt ud at der kan leveres 7 affugtere den 5 september.

KN skriver til Morten vicevært omkring udsmidning af salt.

2. Salg af 20 3th

Der er opstået en uoverensstemmelse mellem køber og sælger omkring hældningen i badeværelsesgulvet.

Bestyrelsen skriver til Niels Herskind og orienterer ham om uoverensstemmelsen samt at bestyrelsen, og dermed foreningen, ikke skal betragtes som partshaver i sagen.

3. Manglende vandtryk

Ikke mindst på 5. sal har der været problemer med at vandtrykket i bruserne er meget lavt.
JQ og Stoffer har netop tjekket varmeanlægget, og der burde ikke være noget galt. Beboerne bliver i første omgang bedt om at tjekke filtrene i deres blandingsbatterier for om der evt. sidder snavs.

4. Dørtelefoner

HS har indhentet tilbud på reparation af dørtelefonerne i nr. 22 og 24. Det ene tilbud virker attraktivt, men HS forhører sig i første omgang om hvorvidt vi kan få et tilbud uden gravering af navnene, og derefter regner vi med at sætte arbejdet i gang.

5. Reparation af lejlighedernes hoveddøre

HS indhenter et tilbud på reparation af døre, og det indhentes på baggrund af Kirstens og Henriks døre.

6. Arbejdsweekend

Britt indkøber rengøringsværktøj og handsker samt Rodalon til rengøring af kældrene. Henrik indkøber drikkevarer. Johnny indkøber lyskæder som kan sættes op i træerne ud til gaden.

7. Andels.net

Test af kabelforbindelse antyder at problemet med svigtende internet ligger i valget af router og kan muligvis løses ved at investere i en anden form for router. Et par stykker fra bestyrelsen vil afprøve den nye router, og såfremt den er løsningen, vender bestyrelsen tilbage med nøjagtige specifikationer.

Næste møde: onsdag den 1. oktober 18:30 hos HS

Comments are closed.