Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 13. august 2014

Til stede:  Johnny Qvist (JQ), Birgit Olesen (BO), Julie Philipsen (JP), Henrik Salling (HS), Kirsten Nyland (KNY), Bo Nissen Knudsen (BNK – ref.)

Afbud: Britt Hansson Rannje (BR)

1. Samtale med ny beboer i 20 3th

Bestyrelsen tog en snak med den nye beboer, Gustav, som flytter ind i 20 3th sammen med en ven. Et stort velkommen til dem!

2. Kælderprojektet

KN har haft møde med Niels Herskind om at udspecificere projektet, hvilket han skal gøre til en fast pris snarere end en andel af projektets samlede pris.

Bestyrelsen besluttede at KN giver Niels besked om at han kan gå i gang med arbejdet til den pris han har tilbudt.

En vigtig prioritet er i øvrigt at tømme de forladte kælderrum, hvilket vi derfor gør til arbejdsweekenden.

3. Opgaver til arbejdsweekenden

Før arbejdsweekenden:

 • købe krukker, jord og buksbom (JQ)
 • morgenmad lørdag (BO og HS)
 • morgenmad søndag (JP og BNK)

I selve weekenden:

 • tømme kælderrum
 • tømme loftsrum uden navn på
 • klippe efeu
 • vask, spartling og maling af vindueskarme på fortrappe i nr 24
 • kontrollere vask, maling og spartling af vindueskarme på bagtrappen i nr. 20
 • vinduespudsning på fortrapper
 • gennemgå brandalarmer
 • sætte havemøbler ind
 • sætte sedler på gamle cykler
 • rense bede ved gadetræerne og sætte løg
 • pakke grillen væk
 • rense kloakker
 • feje gård og fortov
 • klippe klatrehortensia ved gaden
 • evt. sætte julelys i træerne ud for huset

Tovholdere lørdag: BO, HS
Tovholdere søndag: JP, BNK

4. Andels.Net

Vi fortsætter med test af kabelforbindelse til internet og evaluerer til næste møde.

Næste møde: onsdag den 3. september 18:30 hos BO

Comments are closed.