Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 2. juli 2014

Til stede:  Britt Hansson Rannje (BR), Johnny Qvist (JQ), Birgit Olesen (BO), Julie Philipsen (JP), Henrik Salling (HS), Kirsten Nyland (KNY)
Afbud: Bo Nissen Knudsen (BNK)

Referent: KNY

1. Generalforsamling

Referat, regnskab og bemyndigelse til at Bonnie har adgang til vores bankkonto underskrives. Derudover har bestyrelsen underskrevet låneomlægning/banklån i forbindelse med vedligeholdelsesprojekt vedtaget på generalforsamlingen i juni 2014.

Johnny scanner og indsender alle papirer i denne uge. Johnny sender også en scannet version til både Bo og Kirsten. Bo lægger den scannede version på hjemmesiden, og Kirsten printer og lægger et eksemplar i alles postkasse.

2. Konstituering/opgavefordeling i bestyrelsen

 • Kasserer, nøgler til opgang samt navneskilte til dørtelefon: Johnny Qvist, 20 4tv
 • Salg og fremleje af lejligheder: Britt Hansson Rannje 20 3tv, Bo Nissen Knudsen 22 3th
 • Kontakt til håndværkere og vicevært: Henrik Salling, 24 1th
 • Kontakt til Byens Tegnestue: Kirsten Nyland, 22 4th
 • Kontakt til beboere: Kirsten Nyland, 22 4th
 • Gårdlaug: Julie Philipsen, 22 1tv, Kirsten Nyland, 22 4th (back-up)
 • Website: Bo Nissen Knudsen, 22 3th
 • Sortedamgruppen – kontaktperson: Bo Nissen Knudsen, 22 3th
 • Arbejdsweekender: Birgit Olesen, 24 3th, Julie Philipsen, 22 1tv

Bo giver Birgit, Julie, Henrik og Britt adgang til Dropbox samt fjerner Victor fra Hjemmesiden som kontaktperson. Henrik udarbejder et opslag med håndværkerkontakter i tilfælde af behov for akut hjælp. Opslaget sættes på opslagstavlerne i opgangene.

3.  Andels.net

Bestyrelsen har gentagne gange været i kontakt med Andels.net i forbindelse med gentagne nedbrud af net-forbindelsen såfremt vi anvender wireless. Det er en utrolig tung proces, og kommunikationen med Andels.net er langt fra tilfredsstillende. Bestyrelsen gør nu et forsøg med at anvende kabel og ikke Wireless i en måned for at se, om det er selve vores forbindelse ind til huset der er et problem, eller det er et router-problem.

4. Ansøgning om altan i Willemoesgade 26 3. sal

En beboer i Willemoesgade 26 har søgt bestyrelsen om godkendelse af altan på muren ud til vores inderste gård. Bestyrelsen har den 2. juli svaret beboeren følgende:

”Bestyrelsen har diskuteret jeres henvendelse på vores møde i aften.

Da kun ganske få af os bor ud til den pågældende side,  føler vi ikke at vi kan sidde og give jer en tilladelse uden at vi hører samtlige beboere (nabohøring). Samtidig vil vi meget gerne bede jer om at lade jeres ansøgning gå igennem jeres bestyrelse, således at vi får et overblik over, om det kun drejer sig om jeres lejlighed eller om der kan komme flere altaner  til på sigt.

Derudover skal vi alle overveje hvorvidt I/vi kan kræve, at de regler som vi har omkring vores altaner kan/skal følges af jer. ”

Bestyrelsen afventer svar.

5. Vedligeholdelsesplan

I forbindelse med generalforsamlingen blev den store vedligeholdelsesplan vedtaget. Bestyrelsen går derfor nu i gang med at indhente tilbud og udarbejde tidsplaner:

 1. Kælderprojekt – Johnny og Kirsten indhenter tilbud fra 3 forskellige firmaer
 2. Maling af hoved-og bagtrapper – Britt indhenter tilbud fra 2 forskellige firmaer, da vi allerede har modtaget et tilbud fra Benny (22 4tv)
 3. Istandsættelse af døre samt dørtelefoner – Henrik indhenter de fornødne tilbud

Linoleummet på trapperne bliver sidste punkt når trapperne er malet.

6. Mødedatoer og arbejdsweekender

Mødedatoer for bestyrelsen samt mødested:

2014 – alle dage kl. 18:30:

 • 13. august  – Julie
 • 3. september – Birgit
 • 1. oktober – Henrik
 • 5. november – Britt
 • 3. december – Johnny

2015 – alle dage kl. 18:30:

 • 7. januar – Kirsten
 • 17. januar – bestyrelsesmiddag
 • 4. februar – Bo
 • 4. marts – Julie
 • 8. april – Birgit
 • 6. maj – Henrik

Arbejdsweekender

 • 6. og 7. september 2014 fra 10:00-16:00 – begge dage
 • 9. og 10. maj 2015 fra 10:00-16:00 – begge dage
 • 5. og 6. september 2015 fra 10:00-16:00 – begge dage

Comments are closed.