Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 1. oktober 2014

Til stede: Johnny Qvist (JQ), Britt Hansson Rannje (BHR), Birgit Olesen (BO), Julie Philipsen (JP), Bo Nissen Knudsen (BNK, ref.)

1. Skybrud

JQ regner med at afslutte affæren ift. forsikringsselskabet og skadesservice snarest.

Niels Herskind har gennemgået loftet for konstaterede utætheder og har fundet tre: ved midterskorstenen, ved 24 5. sals pulterrum og ved sammenskæringen med baghuset ved nr.  22. Hvis nogle har fundet andre, må de meget gerne give bestyrelsen besked.

2. Opfølgning på arbejdsweekend

Der var god stemning og god deltagelse, og vi nåede de ting vi skulle, så det var en positiv oplevelse. Det blev dog udskudt at sætte havemøblerne ind pga. skybruddet, og det ordner JQ og BNK ved lejlighed.

BNK laver til næste gang et udkast til en FAQ omkring arbejdsweekenderne som kan lægges på websitet.

3. Malertilbud til trappeopgangene

BHR har haft to malere på besøg som vil vende tilbage med tilbud, og de vil blive sammenlignet med det som vi allerede har fået fra Benny.

4. Renovering af trappedørene

Det har været vanskeligt at få håndværkere til at give tilbud på reparation af døre, og indtil videre har vi kun kunnet fremskaffe et tilbud på nye døre – på rundt regnet 12.500 pr. dør kr. inkl. moms. Sidste år har vi dog fået et overslag på at reparation ville beløbe sig til omkring 2.500 kr. pr. dør inkl. moms.

Da nye døre formentlig dog også vil betyde besparelse på varme – og måske vil gøre en positiv forskel for ejendomsvurderingen – vil vi afvente tilbuddene på maling, eftersom besparelsen på maling af nye døre evt. kan være den afgørende faktor.

HS indhenter til en start et tilbud som også inkluderer køkkendørene. BO indhenter også et tilbud fra et jysk håndværkerfirma som hun har kontakt til.

5. Reparation af dørtelefoner

Reparationen i nr. 22 og 24 skulle gerne blive gennemført i morgen, 2. oktober. HS er tovholder.

6. Kælderprojekt

JQ og KN har haft møde med Niels Herskind som har udfærdiget en næsten færdig plan over den nye kælders indretning; det skal bl.a. tjekkes om vi kan nedlægge alle skorstene før projektet kan sendes i udbud.

Det ser ud til at der kan etableres kælderrum til alle beboere med en smule tilpasning, og vi regner med at vælge solide vægge frem for trådnet, da ventilationen kan løses på anden vis.

7. Altaner i naboejendommen

Naboejendommen ind mod nr. 24 ønsker at få etableret altaner ud til vores gård på 1. og 3. sal og store vinduer (til mere lys) i stueetagen. Vi har bedt dem om at foretage en officiel nabohøring før det kan sættes i gang.

8. Salg af 22 1tv og 22 5. sal

Der er indhentet vurderinger af begge lejligheder + el- og vvs-tjek, og der er fundet købere, så salgene er formentlig godt undervejs. Som vanligt skal der aftales et møde mellem bestyrelsen og køberne før det hele kan falde på plads.

9. Radiatorer

Der har været problemer med radiatorerne i 22 5. sal. JQ og Stoffer fylder jævnligt nyt vand på varmeanlægget, og i fald der kommer problemer med andre radiatorer, håndterer vi det løbende.

Næste møde: 5. november kl. 18:30 hos BHR.

Comments are closed.