Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Til stede: Kirsten, Henrik, Julie, Birgit, Johnny og Britt (ref.)

Afbud: Bo

Dagsorden

1. Arbejdsweekend
2. Vandskade
3. Salg af lejligheder
4. Dørtelefon
5. Tag
6. Renoveringsprojekt
a. Kælderen
b. Døre
c. Malerarbejde
7. Evt

1. Arbejdsweekend

Drøftelse af nye regler i forbindelse med arbejdsweekender afsluttes, og de nye regler kan tilføjes hjemmesiden.

2. Vandskade

Vi har stadig en affugter stående, og sagen er ikke afsluttet med forsikringsselskabet.

3. Salg af lejligheder

Salget af lejlighederne 20 3th og 22 1tv er afsluttet. Der er en køber til 22 5tv.

4. Dørtelefon

Ved næste møde den 3.12.14 beslutter vi om der skal etableres dørtelefoner i køkkener i nr. 22. Der skal samles oplysninger om navneskilte i alle opgange.

5. Tag

Processen ved utætheder i taget er i gang. Der er ikke fundet nye utætheder ved sidste regnvejr.

6.  Renoveringsprojekt

a. I forhold til kælderen afventes der svar vedr. indhentning af 3 tilbud på hele kælderprojektet

b. Niels Herskind kontaktes vedr. renovering af dørene.

c. Vedr. maling af trappeopgange er der indhentet 3 tilbud. De skal gøres mere sammenlignelige.

7. Eventuelt

Julie flytter og stopper i bestyrelsen ved udgangen af 2014. Bo stopper i bestyrelsen pga. sit arbejde ved udgangen af 2014.

Næste møde: 3. december kl. 18:30 hos Johnny.

Comments are closed.