Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 2. februar 2016

Tilstede: Kirsten Nyland (KNY), Birgit Olesen BO), Jakob Dalsgaard (JD), Johnny Qvist (JQ),

Fraværende: Britt Hansson Rannje (BR), Henrik Salling (HN), Martin Hald (MH)

 

1. Reparation af kloakledninger i kælderen

Arbejdet gik gang den 18. januar i kælderen under opgang 20. Umiddelbart ser det ud som om at vi slipper for skrækken og at der ikke skal graves op. Endnu en tv-inspektion vil endeligt bekræfte dette i næste uge. Ligeledes påbegyndes reparation af vores kloaker i gården. Hvis vejret holder, starter dette også i uge 7.

2. Utæthed af tag

I forbindelse med en voldsom regnbyge i december, kunne der konstateres utæthed af vores tag – specielt i 24 og 22.

I nr. 24 er inddækningen ved skorstenen repareret.

I nr. 22 skal der fortsat foretages en reparation, men det er ikke hensigtsmæssigt at lave denne før end det er varmere i vejret, da der ellers er risiko for at tagstenene kan flække

3. Andelsnet

Flere beboere har klaget over manglende tv signal og udfald på nettet. Da Søren har haft meget kontakt med Andelsnet, har bestyrelsen aftalt med Søren at han følger op på dette.

4. Energimærkning af vores andelsforening

Birgit arbejder på sagen og kommer tilbage til bestyrelsen i løbet af de næste måneder.

5. Hjemmeside

Overdragelse af ansvaret for hjemmesiden er overtaget af Jakob og Martin. Dette betyder at vi snart igen kan se alle referater og tiltag på hjemmesiden.

6. Opdatering af velkomstbrev

Kirsten er færdiggør velkomstbrevet i løbet af denne uge, hvorefter det bliver lagt på vores hjemmeside samt udleveres til nye beboere i forbindelse med indflytning.

 7. Nyt fra Gårdlaug

Gårdlauget kæmper fortsat med Kbh. Kommune omkring tømning af affald. Dette er ikke en helt let opgave, eftersom skraldemændene i perioder har nedlagt arbejdet.

I forbindelse med sidste års generalforsamling i gårdlauget, blev det besluttet og vurdere hvorvidt der skulle skriftes administrator for gårdlauget. Dette er nu vedtaget of administrationen overgår til ADLEX.

8. Arbejdsweekend

Bestyrelsen er påbegyndt forberedelserne til arbejdsweekenden som er i weekenden den 31. april og 1. maj. Jakob laver opslag og Kirsten bestiller container.

 

Næste møde er 1. marts hos Henrik

 

 

Comments are closed.