Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 5. januar 2016

Bestyrelsesmøde den 5. januar 2016

Tilstede: Kirsten Nyland (KNY), Birgit Olesen (BO), Jacob Dahl (JD) og Martin Stald (MS)

Fraværende: Johnny Qvist (JQ), Britt Hansson Rannje (BR) og Henrik Salling (HN)

 

  1. Reparation af kloakledninger i kælderen

Arbejdet går i gang den 18. januar i kælderen under opgang 20. Foreløbig er kun tre kælderrum berørt af arbejderne.  Da der skal graves op i kælderen under 20 opfordres alle i opgang 20 til at tage de ting op fra kælderen, som man måtte have brug for i løbet af de næste 3-4 uger. Dette for at man kan være sikker på, at kunne få fat i sine ting.

Projektet kan forventes at stå på en måneds tid.

  1. Utæthed af tag

I forbindelse med en voldsom regnbyge i december, kunne der konstateres utæthed i/ved vores tag. Bl.a. er en utæt tagrende er repareret..

I nr. 24 er inddækningen ved skorstenen repareret.

I nr. 22 dannes kondens ved mindst én af udluftningsventilerne. Problemet skal endeligt vurderes og udbedres. Ligeledes undersøges, om der er et problem ved røgalarmen øverst ved hovedtrappen i nr. 22.

  1. Andelsnet

Flere beboere har en konkret dag klaget over manglende tv signal og udfald på nettet. Det blev drøftet, hvorvidt der generelt er problemer med TV-signalet og/eller internetforbindelsen.

Martin kontakter Andelsnet.

  1. Energimærkning af vores andelsforening

Birgit vil undersøge mulighederne for tilskud til en fornyet energi-gennemgang af ejendommen.

  1. Hjemmeside

Overdragelse af ansvaret for hjemmesiden fra Bo hænger fortsat. Jakob og Martin kontakter Bo.

  1. Opdatering af velkomstbrev

Kirsten er i gang med færdiggørelse af velkomstbrevet.

  1. Renovation i gården

Der har i den senere tid været relativt store problemer med renovationen. Det er tilsyneladende beboerne i nr. 16-18 som er de primære syndere. Ejendomskontoret har skrevet til beboerne, at deres ”omgang” med affaldet skal forbedres.

 

Næste møde er 2. februar hos Kirsten.

Comments are closed.