Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 3. november 2015

Til stede: Britt Hansson Rannje (BR), Kirsten Nyland (KN), Birgit Olesen (BO), Martin Hald (MH), Johnny Qvist (JQ)

Fraværende: Henrik Salling (HS), Jakob Dalsgaard (JD)

Referent: Johnny Qvist (JQ)

 

Agenda:

 1. Opgavefordeling og velkomstskrivelse
 2. Håndværkerliste
 3. Sortedamsgruppen
 4. Beboerkontaktark
 5. Administration af foreningens hjemmeside
 6. Nøgler til varme- og viceværtsrum
 7. Kloaker
 8. Behandling af trapper
 9. Energirapport

 

1. Opgavefordeling og velkomstskrivelse

Kirsten opdaterer Bestyrelsens opgavefordeling og velkomstskrivelse til nye beboere

 

2. Håndværkerliste

Martin opdaterer håndværkerlisten og sørger for den bliver lagt på vores hjemmeside.

 

3. Sortedamsgruppen

Kirsten kontakter Sortedamsgruppen, og får påført Birgit som kontaktperson, så hun modtager fremtidige informationer.

 

4. Beboerkontaktark

Kontaktark og mail adresser på alle beboere er opdateret.

 

5. Administration af foreningens hjemmeside

Martin kontakter Bo for overdragelse af foreningens hjemmeside.

 

6. Nøgler til varme- og viceværtsrum

Alle bestyrelsesmedlemmer har fået udleveret en nøgle til Varmerummet og en til Viceværtsrummet, hvor der også er sat lås på. Jagtvejens VVS og vores vicevært, Morten Dahl, har også et sæt. I er velkomne til at kontakte os, såfremt I måtte ønske at låne nogle af foreningens værktøj.

 

7. Kloaker

Afholdt møde med firmaet som der er indhentet tilbud fra. Tilbud lød på kr. 236.750 inkl. moms. Alternativt tilbud efterfølgende indhentet, som lyder på kr. 186.750. Vi går videre med det sidste, da der reelt ingen forskel er på dem. Af yderligere omkostninger skal lægges udgifter for nedtagning af kælderrum og løbende rådgivning.
Desværre har det vist sig, at vi desværre bliver nødt til at tømme flere kælderrum. Vi kommer tilbage med hvilke og hvad vi gør med tingene i rummet. Forventet start efter nytår, da firmaet ikke har tid før.
Kirsten og Johnny går videre med dette.

8. Behandling af trapper

Projektet forløber lidt langsommere end forventer, men er tæt på at være i mål. Gulvfirmaet har lovet at komme tirsdag i næste uge (den 10. november) og færdiggøre det sidste, så det er helt færdigt til weekenden. Vi håber I syntes resultatet bliver tilfredsstillende.

 

9. Energirapport

Seneste rapport er fra 2011. Birgit undersøger med Københavns Kommune og evt. administrator om vi skulle have modtaget en nyere. Hvis ikke vi har det, undersøges hvorfor vi ikke har det og hvad et evt. vil koste at få udfærdiget en. Dette skyldes at Bestyrelsen ønsker at være sikre på, vores energiforbrug er så lavt som muligt.

 

Næste møde: 1. december hos Birgit kl. 18:30

 

Fremtidige mødedatoer for bestyrelsen samt mødested:

 

2015 – alle dage kl. 18:30:

 

 1. december – Birgit

 

2016 – alle dage kl. 18:30:

 

 1. januar – Martin
 2. februar – Kirsten
 3. marts – Henrik
 4. april – Johnny
 5. maj – Britt
 6. maj – forberedelse af GF

 

Arbejdsweekender

 

 1. april og 1. maj 2016 fra 10:00-16:00 – begge dage
 2. og 11. september 2016 fra 10:00-16:00 – begge dage

 

Generalforsamling i 2016: 7.juni kl. 18:30

Comments are closed.