Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 3. december 2012

Til stede: Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ), Søren Poulsen (SP, ref.), Viktor Malecki (VM), Stoffer (ST)
Afbud: Bo Nissen Knudsen (BNK)

1. Vedligeholdelsesplan

Der følges op på mødet med Niels Herskind vedr. hans tilstandsrapport. Niels Herskind fandt ikke beskrivelsen vedr. vurderingen af svamp i kælderen tilstrækkelig. KN kontakter i den forbindelse andelsforeningens forsikring for at følge op på bemærkningerne fra vores eksterne rådgiver.

KN Taler med Bjarne vedr. oversigt over punkterede termoruder. Mistanken er at dette skyldes sætningsskader. Der er mistanke om at bygningen har sat sig flere steder. KN kontakter Britt i uge 50 med hensyn til punkterede ruder.

ST indhenter et tilbud fra Buur VVS, idet der ikke er tryk på vandet i opgang 20 5. sal.

2. Status på til- og fraflytning

De nye beboere i 22 2tv var inviteret til dette bestyrelsesmøde, men var forhindret i at deltage. VM inviterer de nye beboer til velkomstsamtale med bestyrelsen som afholdes den 14. januar 2013.

Lejligheden 24 5. sal er til salg, og Sune har bedt om de seneste regnskaber, vedtægter, referater mv. Vedtægter og bestyrelsesreferater kan findes på andelsboligforeningens hjemmeside. VM tager dog kontakt til Sune og drøfter salget med ham, idet alle køb og salg skal ske i samarbejde med bestyrelsesrepræsentanter.

3. Beretning fra gårdlauget

Willemoesgade 20-24 er den forening som giver næstmest til gårdlauget, og VM fremførte at vi ikke havde fået midler længe. I gårdlauget blev det besluttet at vi kan få 4.000-5.000 kr. som et tilskud til beplantning af træer samt nye havemøbler. En forudsætning for at modtage tilskuddet var at Willemoesgade 20-24 også selv bidrog til investeringen med et lignende beløb. I gårdlauget blev det desuden besluttet at anskaffe en ekstra glas/flaske-container da den nuværende altid var fuld.

Vindrueplanten ved skraldespanden trænger til at blive klippet ned, og skraldespandene trænger gevaldigt til at blive spulet, da de er møgbeskidte. VM tager denne besked med til næste gårdlaugsmøde.

4. Internet og kabel-tv

SP er i gang med at etablere det endelige overblik, så vi kan forelægge beboerne et samlet tilbud der kan sammenlignes med YouSee-pakkerne. Først og fremmest ser der ud til at være penge at spare på internettet.

5. Omlægning af lån

Der er planer om, på et af de kommende bestyrelsesmøder, at få drøftet om det kan være fordelagtigt at foretage justeringer til den nuværende finansiering. Punktet blev kun kort berørt på dette møde.

6. Næste møde

Næste møde bliver mandag den 14. jannuar 2013 kl. 20 hos Stoffer, og på dette møde fastsættes datoer for de kommende bestyrelsesmøder.

Comments are closed.