Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 6. november 2012

Til stede: Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ), Søren Poulsen (SP), Bo Nissen Knudsen (BNK), Viktor Malecki (VM), arkitekt Niels Herskind

Afbud: Stoffer (ST)

1. Vedligeholdelsesplan

Den opdaterede tilstandsrapport blev drøftet med Niels Herskind. Kælderen er det mest akutte problem eftersom der er tale om manglende brandsikkerhed. Der bør laves en samlet plan snarest, inkl. en ingeniørrapport om el-installationerne. Det vil sandsynligvis koste ca. 30.000 kr. ex. moms at få lavet denne plan, og en svamperapport vil koste 20-30.000 kr. ex. moms oveni.

Der skal også etableres et overblik over hvor mange for- og bagdøre som har akut behov for at blive skiftet, og hvor mange som kan udbedres med tætningslister o.lign. I første omgang forsøger vi at screene problemet ved at få tilbagemeldinger fra beboerne, lade bestyrelsen kigge nærmere på de konkrete døre og evt. tage billeder som kan sendes til Niels.

Vinduerne skal enten renoveres inden for et par år – til en pris på omkring 2 mio. kr. – eller også skal de udskiftes med vedligeholdelsesfri vinduer af træ/alu inden for 10 års tid. Prisen for udskiftning skal Niels dog lige regne på først.

Mht. perspektivet for solcelleanlæg på taget behøver vi ikke at gøre så meget andet end at ringe til et solcellefirma for at få et tilbud. Selvom det nok kræver stillads, vil firmaet regne det med.

2. Status på indflytning

22 1tv har fået nye beboere: Julie Krogstrup-Philipsen og Simon Sebastian Krogstrup-Philipsen. 22 2tv har ligeledes fået nye beboere: Tine og Ieuan Cohn Jones. VM sørger for at invitere dem til velkomstsamtale med bestyrelsen.

I takt med at flere og flere salg foregår gennem ejendomsmægler, har vi i det hele taget brug for at skrive proceduren ned i en læsevenlig form. VM og BNK reviderer den eksisterende beskrivelse, bl.a. for at få velkomstsamtalen ekspliciteret.

3. Port og cykelparkering

Det lader ikke til at have haft den store effekt at henstille til ikke at parkere cykler foran porten ved de store sten. Desværre har kommunen afslået vores anmodning om at få opgraderet porten til en egentlig port – med rampe og parkeringsforbud. Vi forsøger at skrue lidt op for hensynskampagnen før vi forsøger os med andre metoder.

4. Træer i gården

VM ser om vi kan få nogle nye havemøbler med i ansøgningen til gårdlauget om nye rønnetræer.

5. Internet og kabel-tv

SP er i gang med at etablere det endelige overblik, så vi kan forelægge beboerne et samlet tilbud der kan sammenlignes med YouSee-pakkerne. Først og fremmest ser der ud til at være penge at spare på internettet.

6. Arbejdsweekender og bøder

For god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på at pensionister i fremtiden ikke er fritaget for deltagelse på arbejdsweekender – men at der naturligvis vil blive taget de fornødne hensyn.

7. Bestyrelsesmiddag

Middagen bliver holdt den 18. januar, og vi prøver at booke på Grønbech og Churchill. Til absolut maxpris på 1.000 kr. pr. kuvert.

Næste møde: mandag den 3. december kl. 20.00 hos Johnny.

 

Comments are closed.