Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 14. januar 2013

Til stede: Kirsten Nyland (KN), Johnny Qvist (JQ), Søren Poulsen (SP), Viktor Malecki (VM), Stoffer (ST), Bo Nissen Knudsen (BNK, ref.)

1. Tilstandsrapporter og el- og vvs-tjek

Ifm. salget af lejligheden i nr. 24 5. sal har vi for første gang obligatoriske el- og vvs-tjek iht. de nye vedtægters § 14.5. Da tjekkene nu alligevel er obligatoriske, vil det for fremtiden være smart at få dem foretaget før udarbejdelsen af tilstandsrapporten, så de kan blive indarbejdet i den.

2. Altaner

KN og JQ er i gang med deres respektive ombygningsprojekter – som for JQ’s vedkommende omfatter en altan/tagterrasse. 20 3tv er interesseret i at opsætte altan og vil prøve at få det koordineret med de to andre projekter og dermed udnytte, at der sættes stillads op samt indhente tilbud fra samme steder som de to andre projekter.

Hvis andre andelshavere end 20 3tv er interesserede, foreslår bestyrelsen at disse samler sig og forsøger at koordinere det med 20 3tv. KN sørger for at fremhæve det når referatet udsendes.

3. Internet og kabel-tv

SP har indhentet tilbud fra Parknet, Andels.net og ComX. Tilbuddet fra Parknet virker umiddelbart mest attraktivt, og for en typisk husstand kan etableringsomkostningerne på ca. 5.000 kr. være tjent ind på under 2 år.

Spørgsmålet er hvordan det bedst finansieres. Vi kan enten lade de individuelle beboere betale de ca. 5.000 kr., eller vi kan lade foreningen optage et kortvarigt banklån eller et kreditforeningslån ifm. større låneoptagelse ved de kommende renoveringsprojekter. Umiddelbart virker et kortvarigt banklån mest attraktivt.

SP formulerer en overskuelig henvendelse til beboerne som inkluderer en afstemningsblanket – jvf. beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling 1. september 2012.

4. Gårdlauget

VM skal mødes med Tommy Bisgaard og har skrevet til formand Joakim Sperling at han indhenter et tilbud på havemøbler.

5. Bestyrelsesmiddag

Vi mødes kl. 18 hos JQ på fredag til cocktails og tager derefter til Grønbech & Churchill.

6. Mødekalender

  • 20/2 kl. 19.30 hos KN
  • 18/3 kl. 19.30 hos VM
  • 15/4 kl. 19.30 hos BNK
  • 13/5 kl. 19.30 hos JQ

Arbejdsweekend bliver 25.-26. maj, og generalforsamlingen 4. juni kl. 18.

 

 

Comments are closed.