Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 29. januar 2009

 

Til stede: Stig Bojesen (SB, ref.), Lone Bøgeløv (LB), Simon Schack (SS), Johnny Quist (JQ), Bo Nissen Knudsen (BNK), Pernille J. Schmidt (PJS), Stoffer (ST).

Afbud: Ingen.

1. Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt.

2. Opfølgning af punkter fra sidst

Sørbys tilbud på vedligehold af fyrkælder: Svarer ikke på henvendelser. Pernille kæmper videre. ST indhenter tilbud på fyrkælder-vedligehold. Er tørklosetterne afhentet? (PJS).

3. Vicevært

Ny kontrakt med vicevært samt afkrydsningsskemaer sat op. Dog efter dette nye klager fra beboere over lav standard. Bestyrelsen leder efter andre muligheder (BNK).

4. Gårdlaug

Sidste møde var d. 26. jan. 2009. Kommunen er ikke tilfreds med vedligeholdelsen af gården. Skraldeproblemer: Der bliver indhentet tilbud på håndtag i stedet for låse på lågerne og andre forbedringer. Der er indhentet tilbud på stor legeplads. Beslutning på generalforsamling lørdag d. 21/3 i gården så den kan komme op til sommer. Storskraldsrum bliver nedlagt da det blev misbrugt til uvedkommende ting. Cykeloprydning to gange årligt; beboerne orienteres forinden (SS).

5. Finanser

VVS-lånet er omlagt til realkreditlån (JQ).

6. Renovering af 20, 3tv.

Fortsætter efter tidsplan. Faldstammen fra 3. sal og opefter lukkes 1 dag snarligt. De berørte beboere bliver orienterede før det sker (SS).

7. Vandskade i nr. 24 Nr. 24, 5.sal

Der er faldet et stykke skifer ned, og taget er utæt. Sørby har sat en midlertidig løsning op. I stedet for at lappe taget igen har vi nu brug for en grundig gennemgang af hele taget. Niels Herskind bedes om dette. Derfor har vi brug for nøgler til alle pulterrum under taget inden 15. februar. De skal afleveres med navne- og adresse-skilt til Stig (nr. 20, stuen). Låsen til de rum, hvor vi ikke har modtaget nøgler, vil blive klippet, og beboeren modtager derefter ny lås med nøgle (PJS).

8. VVS

Mangler 2 vandhaner i gården samt en termostatventil, som Sørby skal ordne (PJS).

9. Altaner

Voldgiftsag kører (blev dog d. 8. jan. udsat 5 uger), ellers intet nyt. Bestyrelsen mener at nye beboere må vente på evt. nye altaner indtil voldgiftsagen er afklaret (JQ).

10. Postkasser

Der skal sættes postkasser op i trappeopgangen i stuen til alle etager inden udgangen af oktober 2009 (SS+ST+JQ).

11. Vindues-forsikring

For at få en udvidet glasforsikring, der også fremover dækker punkterede ruder, bliver de sidste reelle punkteringer nu udskiftet (PJS+SS).

12. Diverse

  • Lone B. stopper i bestyrelsen når hun flytter. SB overtager opgaverne.
  • Arbejdsweekend 16-17. maj.
  • Generalforsamling 9. juni.

Næste møde: 19. marts 2009 kl. 19.30 hos BNK.

Comments are closed.