Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 20. november 2008

 

Til stede: Stig Bojesen (SB), Lone Bøgeløv (LB), Simon Schack (SS), Johnny Quist (JQ).

Afbud: Bo Nissen Knudsen (BNK), Pernille J. Schmidt (PJS), Stoffer (ST).

0. Godkendelse af køber af nr. 24, 3th

Køber godkendt.

1. Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt.

2. Opfølgning af punkter fra sidst

 • Salg af både nr. 24, 3 th og 20, 3. tv er nu faldet på plads.
 • Gårdlaug: Se nedenfor.
 • Fyrkælderens lås udskiftet.
 • Vicevært: se nedenfor.
 • Tumbler nr. 2 er placeret og udsugning på plads. Strøm tilsluttes snarest.
 • Alle punkterede ruder er udskiftet: Ros til Simon!
 • Servicekontrakt på fyrkælder afventer tilbud fra Sørbye.
 • Fibernet: Intet nyt.

3. Gårdlaug

 • Grønne Gårdes forpligtelser over for Gården udløber 1. feb. 2009. Beboerne bedes derfor om at indrapportere mangler til bestyrelsen på bestyrelsen@willemoesgade20-24.dk.
 • Vores andelsforening har fået lov til – for egen regning – at opsætte to tørrestativer, som det oprindeligt var planlagt fra Grønne Gårde.
 • Næste møde i gårdlaugets bestyrelse er 26. januar 2009.
 • Foreløbigt budgetoplæg for 2009 lyder på 383.000, der også vil omfatte ca. 100.000 til anskaffelse af legeplads mv. Vores andel vil udgøre 51.000,-

4. Vicevært

Flere negative tilbagemeldinger vedrørende kvaliteten af viceværtens arbejde. Skriftlig advarsel fra bestyrelsen afsendes. (BNK).

5. Finanser

Det midlertidige lån på 2 mio. (VVS-projekt) omlægges til et fastforrentet 30-årigt lån (JQ).

Næste møde: 22. jan. 2009 kl. 19.30 hos JQ.

Comments are closed.