Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2009

 

Til stede: Stig Bojesen (SB), Bo Nissen Knudsen (BNK), Pernille J. Schmidt (PJS).
Afbud: Simon Schack (SS), Johnny Quist (JQ), Stoffer (ST).

1. Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt.

2. Opfølgning af punkter fra sidst

  • Sørbye: Se nedenfor.
  • Vicevært: Se nedenfor.
  • Gennemgang af tag: Se nedenfor.
  • Postkasser: Vi har fået et tilbud, men indhenter flere.
  • Vinduesforsikring: Intet nyt.

3. Vicevært

Ny vicevært, der også tager sig af varmekælder (ST).

4. Vandskader i nr. 24 og gennemgang af tag

Grundig gennemgang af tag ved Niels Herskind. Taget som sådan er OK og kan holde mange år endnu, men:
1) Mosrensning af tag påkrævet; dette kræver stillads for og bag.
2) Småreparationer nødvendige.
3) Utætheder.
4) Tagrende-problemer.
5) Problemer med plastik-tagruderne.
6) Problemer med råd i vinduesrammer på 5. og 4. sal.

Masser af affald på loftet! Alt bliver fjernet til arbejdsweekenden! (PJS).
Konklusion. Der skal laves en del vedr. taget. Det kan vente et par år, men bestyrelsen prøver at forberede et beslutningsforslag til generalforsamlingen.

5. VVS

Mangler 2 vandhaner i gården samt en termostatventil, som Sørby skal ordne (PJS/SS).
Der har inden for det sidste halvår været flere henvendelser vedr. uheldige udførelser af VVS-arbejde af Sørby ved renoveringer af lejligheder. Bestyrelsen følger det nøje.

6. Altaner

Der indkaldes til snarligt møde for altanejere vedrørende voldgiftssag. Bestyrelsen og altangruppen laver sammen udkast til fordelingsnøgle (BNK).

7. Valuarvurdering

JQ beder vores sædvanlige valuar om den sædvanlige ejendomsvurdering.

8. Diverse

  • Arbejdsweekend 16-17. maj.
  • Generalforsamling 9. juni.

Næste møde: 5. maj 2009 kl. 19.30 hos SS.

Comments are closed.