Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 5. maj 2009

 

Til stede: Stig Bojesen (SB), Bo Nissen Knudsen (BNK), Pernille J. Schmidt (PJS), Simon Schack (SS), Johnny Quist (JQ)
Afbud: Stoffer (ST).

1. Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt.

2. Arbejdsweekend 16-17/5

  • Ordne dørpumper på gade- og gårddøre
  • Rydde loftsrum
  • Annoncere gårdfest (PJS)

3. Forberede generalforsamling 9/6

  • Valuarvurdering er på plads.
  • Regnskab og budget: Bestyrelsen tager møde med revisor.
  • Bestyrelsen forbereder diverse beslutningsforslag.

4. Altaner

Der indkaldes til og afholdes snarest et informationsmøde for altanejere og her skal aftales en fordelingsnøgle til afholdelse af evt. udgifter ved en evt. tabt voldgiftssag. (BNK).

5. Dør til værksted

Omstille lås til bagdørs-/portlås (ST).

6. Diverse

Forslag om opsætning af basketball-net i gården. Bestyrelsen undersøger videre (SS).

 

Næste møde: 2. juni 2009 kl. 19.30 hos BNK.

Comments are closed.