Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. august 2017

Forslag fra Classensgade 17,

om at lave flere bede og ladcykel p-pladser. Jeyan har deltaget i møde, og vi er positive overfor forslaget og siger god for. at det sendes videre til gårdlauget.

 

Dørtelefoner:

Der undersøges videre. Den tidligere kontakt har skiftet arbejdsplads, så vi starter forfra. Jesper undersøger.

 

Arbejdsweekend den 9. og 10. september.

Arbejdspunkter gennemgås. Beboerne opfordres til at skrive sig på de ophængte deltagerlister.

 

Tømning af loftrum:

Beboere, som gør brug af loftrum, mindes om at sætte lås og navn på rummene senest 27.8.

Loftrum uden navn og lås bliver brudt op tømt på arbejdsweekenden.

 

Det næste bestyrelsesmøde ændres til 1. mandag i september, dvs. den 4.9 kl. 18.30 hos Kirsten.

 

Punkter til næste møde: Planlægning af arbejdsweekend, opdatering af håndværkerliste, dørtlf.

 

Mulige arbejdsopgaver til arbejdsweekenden:

Tømning af loftrum

Oprydning/ fejning af loft

Oprydning /fejning af kældre.

Oprydning på og under trapper

Gennemgang af brandalarmer

Rengøring af havemøbler

Sætte havemøbler ind

Rensning af kloakker

Vaske sokler ned

Male sokler

Feje fortov

Vaske træværk mod gaden

Male træværk mod gaden

Oprydning og rengøring af vaskerum

Luge bede i gårde

Luge bede mod gaden

Feje cykelskur

Feje gårde.

 

Andre forslag modtages

 

 

Comments are closed.